พบ: 49  ชื่อเรื่อง

แสดง:   ต่อหน้า
image
สูตรอาหารลับฉบับจิ้นหยาง / minikikaboo.
ผู้แต่ง
Minikikaboo.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี :
เลขเรียก
นว ม581ส 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
หัวใจใกล้รุ่ง / อิสย่าห์.
ผู้แต่ง
อิสย่าห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
นว อ762ห 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
MIMS : drug reference / Ng Hui, managing editor.
สำนักพิมพ์
Bangkok :
เลขเรียก
QV39 M661D 2020 ISSUE 3
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Mid-Autumn Festival
เลขเรียก
ChiDVD0062
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
Visual Loading...

image
นิยามคำศัพท์ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน / สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
HG151 น644 2563
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือประมวลจรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี/ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
HF5616.T5 ค695 2562
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
Financial management : Principles and applications / Sheridan Titman, Arthur J. Keown, John D. Martin.
ผู้แต่ง
Titman, Sheridan.
สำนักพิมพ์
Harlow, England :
เลขเรียก
HG4026 T617 2018
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Financial markets and institutions / Frederic S. Mishkin and Stanley G. Eakins.
ผู้แต่ง
Mishkin, Frederic s.
สำนักพิมพ์
Harlow, U.K. :
เลขเรียก
HG4026 M678 2018
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
The financial times guide to investing : the definitive companion to investment and the financial markets / Glen Arnold.
ผู้แต่ง
Arnold, Glen.
สำนักพิมพ์
Harlow, UK :
เลขเรียก
HG4515 .A754
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Song of insomnia / Frank William Finney.
ผู้แต่ง
Finney, Frank William.
สำนักพิมพ์
Bangkok :
เลขเรียก
PR504 .F514 2011
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)

image
Hanbook against the pandemic : Islamic guidance for the COVID-19 crisis / Ismail Lutfi Japakiya.
ผู้แต่ง
Japakiya, Ismail Lutfi.
สำนักพิมพ์
Yala :
เลขเรียก
RA644.C67 J35 2020

image
รายงานเกี่ยวด้วยสถานการณ์บางประการในกรุงนานกิง / พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค).
ผู้แต่ง
อภิบาลราชไมตรี, พระยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
DS570.C5 อ258 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)

image
สานสัมพันธ์เครือข่ายนันทนาการ / ผู้จัดทำและเรียบเรียง ณัฐพงษ์ ชัยวัฒน์สิทธิกุล ; บรรณาธิการ จิดาภา เจตนิพิฐอาภา...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
ณัฐพงษ์ ชัยวัฒน์สิทธิกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
GV133.T48 ณ339 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)

image
Corporate finance / Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Jeffrey Jaffe ; [adapted by] Joseph Lim, Ruth Tan, Helen Wong.
ผู้แต่ง
Ross, Stephen a Author.
สำนักพิมพ์
[Singapore?] :
เลขเรียก
HG4026 R826C 2015
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles