พบ: 50  ชื่อเรื่อง

แสดง:   ต่อหน้า
image
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคลธรรมดา / เจษฎา ทองขาว.
ผู้แต่ง
เจษฎา ทองขาว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
KPT511 จ755 2563
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เอกสารประกอบการสอน วิชา 1902 315 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (Solid waste and excerta management) เพื่อประกอบการพิจารณาขอกำหนดตำแหน้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / โดย สง่า ทับทิมหิน.
ผู้แต่ง
สง่า ทับทิมหิน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี :
เลขเรียก
TD791 ส152 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด = Congenital heart diseases / บรรณาธิการ, สุกษม อัตนวานิช.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
WS290 ร924 2552
สาขาห้องสมุด
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

image
เอกสารประกอบการสอน วิชา 1902 327 การจัดการและบำบัดน้ำเสีย (Wastewater management and treatment) / โดย สิทธิชัย ใจขาน.
ผู้แต่ง
สิทธิชัย ใจขาน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี :
เลขเรียก
TD495 ส722 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วยมรดก / กีรติ กาญจนรินทร์.
ผู้แต่ง
กีรติ กาญจนรินทร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
KPT770 ก695ค 2563
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Biology and ecology of pharmaceutical marine life : echinoderms / Ramasamy Santhanam, Ramesh Santhanam, Sheba Rani Nakka David.
ผู้แต่ง
Santhanam, Ramasamy, 1946-.
สำนักพิมพ์
Boca Raton, FL :
เลขเรียก
QL381 .S234 2019
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร / ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
ผู้แต่ง
ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
KPT3550 ช445 2563
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เรื่องอินเหนาฉบับลาว : ความสัมพันธ์กับเรื่องอิเหนาฉบับไทย และลักษณะเด่นในฐานะวรรณคดีลาว / ธานีรัตน์ จัตุทะศรี.
ผู้แต่ง
ธานีรัตน์ จัตุทะศรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
PL4236.5 ธ518 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image

image
ศึกษาเปรียบเทียบเทศกาลโอบงของญี่ปุ่นกับประเพณีสารทไทย / นันทพร คำศรีสุข และสุกานดา หงษ์มณี.
ผู้แต่ง
นันทพร คำศรีสุข.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี :
เลขเรียก
IS-JAP121
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กรุงเทพกำศรวล / โชติช่วง นาดอน.
ผู้แต่ง
โชติช่วง นาดอน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
PL4209 ช825 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)

image
Biology and ecology of edible marine gastropod molluscs / Ramasamy Santhanam.
ผู้แต่ง
Santhanam, Ramasamy, 1946-.
สำนักพิมพ์
Oakville, ON, Canada ;
เลขเรียก
QL430.4 S234 2019
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประเพณีสงกรานต์ / ผู้เรียบเรียง บุญเตือน ศรีวรพจน์, ธนโชติ เกียรติณภัทร; ผู้แปล ศศิวิมล สันติราษฎร์ภักดี.
ผู้แต่ง
บุญเตือน ศรีวรพจน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
DS568 บ452 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles