พบ: 47  ชื่อเรื่อง

แสดง:   ต่อหน้า
image
บทบาทและอิทธิพลภริยานายกรัฐมนตรีไทยต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง / พรรณประภา อินทรวิทยนันท์.
ผู้แต่ง
พรรณประภา อินทรวิทยนันท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
HQ1236.5 พ228 2550
หนังสือ Loading...

image
Confessions of a shopaholic / Sophie Kinsella.
ผู้แต่ง
Kinsella, Sophie.
สำนักพิมพ์
New York :
เลขเรียก
Fic .K54C 2001
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
School of fear : : Class is not dismissed / Gitty Daneshvari, Carrie Gifford.
ผู้แต่ง
Daneshvari, Gitty.
สำนักพิมพ์
New York :
เลขเรียก
Fic .D355 2010
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ดวงจันทร์ที่จากไป : สาระนิยายจากชีวิตของราชนีลูกทุ่ง พุ่มพวง ดวงจันทร์ / บินหลา สันกาลาคีรี.
ผู้แต่ง
บินหลา สันกาลาคีรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
PN3448.S5 บ321ด 2549
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สร้างแผนที่จริยศาสตร์ / ชาญณรงค์ บุญหนุน... [และคนอื่นๆ ] ; สุวรรณา สถาอานันท์, บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
BJ1185 ส691 2559
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
หลังไมค์ดาวแดง: บันทึกหลังไมค์ดาวแดง / เหมือนฝัน.
ผู้แต่ง
เหมือนฝัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
HX752.55 ห713 2548
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เลือดเข้าตา/ วสิษฐ เดชกุญชร.
ผู้แต่ง
วสิษฐ เดชกุญชร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
นว ว362ล 2538
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ชาวนาออนไลน์ / วีระ สุดสังข์.
ผู้แต่ง
วีระ สุดสังข์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
นว ว842 2548
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เมืองที่มองไม่เห็น = City sight / สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์.
ผู้แต่ง
สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
HT243.T5 ส325 2560
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ไม่มี ล ลิง ในแซมม่อน = There is no L in Salmon / Tipawan (Amy) Hyson ฑิภาวรรณ (เอมี่) ไฮสัน, เขียน.
ผู้แต่ง
ฑิภาวรรณ ไฮสัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
PE1131 ฑ699 2561
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
โคพีพอดถ้ำของประเทศไทย / สันติ วาทีรอยรัมย์.
ผู้แต่ง
สันติ วาทีรอยรัมย์.
สำนักพิมพ์
นครพนม :
เลขเรียก
QL123 ส579 2564
หนังสือ Loading...

image
กรมตำรวจยุค อธิบดีเผ่า ศรียานนท์ / ผู้เขียน อนุ เนินหาด.
ผู้แต่ง
อนุ เนินหาด.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ :
เลขเรียก
HV8252.55.A2 อ182 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
หลักภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา / โดย เอมอุษา ภูมิสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
เอมอุษา ภูมิสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
PE1128 อ911 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles