พบ: 50  ชื่อเรื่อง

แสดง:   ต่อหน้า
image
พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ : ทำนองหลวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
BQ1470.V48 พ354 2533
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Four reigns = Si phaendin / by Kukrit Pramoj ; English version by Tulachandra.
ผู้แต่ง
Kukrit pramoj.
สำนักพิมพ์
Chang Mai [Thailand] :
เลขเรียก
PL4209.K8 .S513 1981
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Thai Folktales.
ผู้แต่ง
Manich jumsai M.l. 1908-.
สำนักพิมพ์
Bangkok :
เลขเรียก
GR312 .V38 1977
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
The end of history and the last man / Francis Fukuyama.
ผู้แต่ง
Fukuyama, Francis.
สำนักพิมพ์
New York :
เลขเรียก
D16.8 F85 1992
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านภาษาไทย / จำนงค์ ทองประเสริฐ.
ผู้แต่ง
จำนงค์ ทองประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
PL4158 จ344 2543
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กรณีวิพากษ์พระเจ้าตากสิน "พระสติวิปลาส" จริงหรือ? / กุณฑล วัฒนวีร์.
ผู้แต่ง
กุณฑล วัฒนวีร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
DS579.1 ก172 2548
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประวัติศาสตร์ธนบุรีและรัตนโกสินทร์ / นงเยาว์ จิตตะปุตตะ.
ผู้แต่ง
นงเยาว์ จิตตะปุตตะ.
สำนักพิมพ์
นครปฐม :
เลขเรียก
DS579 น146 2546
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ธุดงค์ญี่ปุ่น : ธรรมบรรยายเล่มที่ 38 / พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก.
ผู้แต่ง
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
BQ6140 พ418 2555
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คัมบุน ภาษาญี่ปุ่นสไตล์จีน ภาษาจีนสไตล์ญี่ปุ่น / สิริมนพร (เสาวลักษณ์) สุริยะวงศ์ไพศาล.
ผู้แต่ง
สิริมนพร (เสาวลักษณ์) สุริยะวงศ์ไพศาล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
PL532.5 ส731 2555
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภาษาไทย : ชุดคำไทย / กาญจนา นาคสกุล.
ผู้แต่ง
กาญจนา นาคสกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
PL4162 ก425 2552
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
นโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว/ วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์.
ผู้แต่ง
วราภรณ์ จิวชัยศักดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
HC445 ว321น 2547
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : ทรงแถลงพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดิน ฉบับตัวเขียน สอบทานกับฉบับพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2470.
ผู้แต่ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
PN6129.T5 พ368 2551
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์

image

image
A smarter way to learn Python / Mark Myers.
ผู้แต่ง
Myers, Mark.
สำนักพิมพ์
[Place of publication not identified] :
เลขเรียก
QA76.73.P98 M94 2017
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เรื่องสั้นญี่ปุ่น 4 : รวมเรื่องสั้นของริวโนะสุเกะ อะคุตะงะวะ / มณฑา พิมพ์ทอง, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :
เลขเรียก
รส ร158
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...


Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles