Search again

พบ: 3  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
คำอธิบายกฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วนบริษัท / สหธน รัตนไพจิตร.
ผู้แต่ง
สหธน รัตนไพจิตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
เลขเรียก
KPT1045 ส447ค 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ทำไม? แพทย์จึงถูกลงโทษ--บทเรียนจากคดีจริยธรรมแพทยสภา / สมศักดิ์ โล่ห์เลขา.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ โล่ห์เลขา.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : แพทยสภา, 2558.
เลขเรียก
KPT3100 ส283 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558) : ฉบับใช้เรียน / สมยศ เชื้อไทย.
ผู้แต่ง
สมยศ เชื้อไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
เลขเรียก
KPT500 ส274 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles