Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ / ปิยนาถ บุนนาค, หัวหน้าโครงการ ; สุนันท์ อัญชลีนุกูล, รองหัวหน้าโครงการ ; นววรรณ วุฒฑะกุล, ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ ; ดินาร์ บุญธรรม ... [และคนอื่นๆ], ผู้ร่วมวิจัย.
ผู้แต่ง
ปิยนาถ บุนนาค.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2550.
เลขเรียก
JQ1745.A1 ป619 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโปรแกรมการให้ความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์สำหรับนักเรียนชาย-หญิงที่เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ = Development of reproduction health education programme for school ...
ผู้แต่ง
บุปผา ศิริรัศมี.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : โครงการกาญจนบุรี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยามหิดล, 2546.
เลขเรียก
HB1054.55.A3 บ639,JS1753.3.A8 ป563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานประจำปี 2545 : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ผู้แต่ง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนังานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545.
เลขเรียก
JQ1746.Z3.R4 ส691 2545
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles