Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ถกความคิดสังคมศาสตร์ในสังคมไทย / อานันท์ อาญจนพันธุ์.
ผู้แต่ง
อานันท์ กาญจนพันธุ์.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555.
เลขเรียก
HN700.565 อ624
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
รายงานการวิจัยเรื่องงานวิจัยด้านสตรีศึกษาในประเทศไทย = Women's studies in Thailand / สุมนา อินทร์คำน้อย, จารุวรรณ ขำเพชร, วรรณภา ชำนาญกิจ.
ผู้แต่ง
สุมนา อินทร์คำน้อย.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2543.
เลขเรียก
HQ1180.T5 ส841
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษาชุมชน / โดย ศรีสุภา บุตรดาโจม.
ผู้แต่ง
ศรีสุภา บุตรดาโจม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2545.
เลขเรียก
HT431 ศ277ง
หนังสือ Loading...

image
เอกสารสรุปผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคต...
ผู้แต่ง
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศนอ.) "ศ.อ.น.อ."จังหวัดอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ศูนย์, 2545.
เลขเรียก
HV5840.T5 ศ812
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles