Search again

พบ: 2,329  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"คน" จุดตาย SMEs / ไพศาล เตมีย์ เขียน.
ผู้แต่ง
ไพศาล เตมีย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2553.
เลขเรียก
HF5549.5.M63 พ996ค
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
"คน"สร้างบ้านแห่งนครอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี / ผู้เขียน อินทิรา วิทยสมบูรณ์ ; บรรณาธิการ สลิลทิพย์ เชียงทอง, อินทิรา วิทยสมบูรณ์.
ผู้แต่ง
อินทิรา วิทยสมบูรณ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้, 2553.
เลขเรียก
HD7287.96.T5U36 อ745
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
"ค่าตอบแทน" บริหารให้โปร่งใสจูงใจพนักงาน / โดย ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2555.
เลขเรียก
HF5549.5.C67 ธ643
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
"เรื่อง" เพศจากข่าว 3 ปี : ข่มขืน ท้องไม่พร้อม แม่วัยรุ่น และเทคโนลีช่วยเจริญพันธุ์ / กุลภา วจนสาระ.
ผู้แต่ง
กุลภา วจนสาระ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง(สคส.), 2554.
เลขเรียก
HQ56 ก725 2554
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
(ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานและความสามารถในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย / โดย วันเพ็ญ แก้วปาน ... [และคนอื่นๆ ...
ผู้แต่ง
วันเพ็ญ แก้วปาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียก
HD6957.T5 ว435ร 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
1-2-3 ก้าวสู่ลีน = Lean in action / ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2552.
เลขเรียก
HD58.9 ป267 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
10 ขั้นง่ายๆ วิจัยเชิงคุณภาพ (เคล็ดวิชาจากสามัญสู่ขั้นเทพ) / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.
ผู้แต่ง
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2553.
เลขเรียก
H62 ก941
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
10 ปี AFET ปลูกต้นกล้าสู่ราคาโลก / โชตวิชช์ สุวงศ์, พรเพ็ญ บำรุงสิน, เรียบเรียง ออกแบบและจัดทำรูปเล่ม.
ผู้แต่ง
โชตวิชช์ สุวงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย, 2559.
เลขเรียก
HG6024.T5 ช819 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
10 ปีกับองค์การการค้าโลก : ที่ระลึกครบรอบ 10 ปีที่ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกและการก่อตั้งคณะผู้แทนถาวรไทยฯ / คณะผู้จัดทำ พลเดช วรฉัตร ... [และคนอื่นๆ].
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก, 2548.
เลขเรียก
HF1385 ส727
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
10 ยอดคุณสมบัติหัวหน้างาน ที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง / ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์ ; บรรณาธิการ กรภัทร์ สุทธิดารา.
ผู้แต่ง
ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2553.
เลขเรียก
HF5549 ท287
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
10 สุดยอดแผนธุรกิจ=DTN Business Plan Award 2016 : Starts from Thailand, Expands to ASEAN,Goes global / กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2016.
เลขเรียก
HD30.28 ก14 2558
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
10 เส้นทางสร้างความรวย/ ชัยสิฏฐ์ อนันต์สมบัติกุล.
ผู้แต่ง
ชัยสิฏฐ์ อนันต์สมบัติกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: ไพลิน, 2552.
เลขเรียก
HF5386 ช371
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
10 เหตุผลที่คนรุ่นใหม่ประสบความสำเร็จเร็วและแรง / ทศ คณนาพร.
ผู้แต่ง
ทศ คณนาพร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2551.
เลขเรียก
HF5415.5 ท234
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
100 คำถามคำตอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ Futures / โดย ดนัย ปัตตพงศ์.
ผู้แต่ง
ดนัย ปัตตพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอเอสทีวีผู้จัดการ, 2552.
เลขเรียก
HG4521 ด123
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
100 ยอดหญิงจีน / ไช่จั๋วจือ : เขียน ; ปานชีวา บุตราช : แปล.
ผู้แต่ง
ไช่, จั๋วจือ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
เลขเรียก
HQ1767 จ841
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles