Search again

พบ: 8,045  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"กุดขาคีม" การจัดการน้ำฉบับไทบ้าน : โครงการวิจัย "การจัดการน้ำระบบย่อยโดยองค์กรชุมชน" กรณีศึกษา ต.กุดขาคีม อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ / [รุ่งวิชิต คำงาม หัวหน้าโครงการ] ; ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ พรทวี ยอดมง...
ผู้แต่ง
รุ่งวิชิต คำงาม.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547-2552.
เลขเรียก
TC513.T5 ร638,TC513.T48 ร638 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
(พลัง) 3 : พลังพลเมือง สร้างพลังงาน / ประสาท มีแต้ม.
ผู้แต่ง
ประสาท มีแต้ม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ , 2549.
เลขเรียก
TJ163.25.T25 ป396พ
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
(ว่าที่) คอนกรีตกับ (ว่าที่) นายช่าง / ผู้แต่ง สุวิมล สัจจวาณิชย์.
ผู้แต่ง
สุวิมล สัจจวาณิชย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ลายเส้น ครีเอชั่น, 2551.
เลขเรียก
TA439 ส882
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
(ไม่ใช่) ขยะ! / ผู้เขียน พอล คอนเนต ; บรรณาธิการ ธารา บัวคำศรี.
ผู้แต่ง
คอนเนต, พอล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรีนพีช เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2545.
เลขเรียก
TD791 ค184
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ / สุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
ผู้แต่ง
สุทธิชัย ปทุมล่องทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2545.
เลขเรียก
TX652 ส773
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
10 best brownies / ปริสนา บุญสินสุข.
ผู้แต่ง
ปริสนา บุญสินสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547.
เลขเรียก
TX771 ป466บ
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
10 best cakes & cookies to give / ปริสนา บุญสินสุข.
ผู้แต่ง
ปริสนา บุญสินสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เวลาดี, [2549].
เลขเรียก
TX771 ป466ส
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
10 Best cakes / ปริสนา บุญสินสุข.
ผู้แต่ง
ปริสนา บุญสินสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เวลาดี, 2548.
เลขเรียก
TX771 ป466ค
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
10 Best cheesecakes / ปริสนา บุญสินสุข.
ผู้แต่ง
ปริสนา บุญสินสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2547.
เลขเรียก
TX771 ป466
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
10 best chocolate cakes / ปริสนา บุญสินสุข.
ผู้แต่ง
ปริสนา บุญสินสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เวลาดี, 2548.
เลขเรียก
TX771 ป466ช
หนังสือ Loading...

image
10 best cupcakes & muffins / ปริสนา บุญสินสุข.
ผู้แต่ง
ปริสนา บุญสินสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เวลาดี, 2548.
เลขเรียก
TX771 ป466คค
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
10 best layer cakes / ปริสนา บุญสินสุข.
ผู้แต่ง
ปริสนา บุญสินสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เวลาดี, 2548.
เลขเรียก
TX771 ป466ล
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
10 best no-bake desserts / ปริสนา บุญสินสุข.
ผู้แต่ง
ปริสนา บุญสินสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เวลาดี, 2548.
เลขเรียก
TX773 ป466น
หนังสือ Loading...

image
10 best soups & salads / ปริสนา บุญสินสุข.
ผู้แต่ง
ปริสนา บุญสินสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เวลาดี, 2548.
เลขเรียก
TX757 ป466ซ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
10 best tarts & pies / ปริสนา บุญสินสุข.
ผู้แต่ง
ปริสนา บุญสินสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เวลาดี, 2547.
เลขเรียก
TX773 ป466
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles