Search again

พบ: 7  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กฎหมายคอมพิวเตอร์ / [ผู้รวบรวม : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2557.
เลขเรียก
KPT80.C65 ก115 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน จัดพิมพ์ตามต้นฉบับหลวง / ราชบัณฑิตยสถาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550.
เลขเรียก
KPT1610 .ก13
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายลักษณะพยาน วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2552 : อาจารย์ธานี สิงหนาท
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553.
เลขเรียก
VCD
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา / คณิต ณ นคร.
ผู้แต่ง
คณิต ณ นคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555.
เลขเรียก
KPT4610 ค129ก 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / คณิต ณ นคร.
ผู้แต่ง
คณิต ณ นคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
เลขเรียก
KPT1710 ค129ก 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / คณิต ณ นคร.
ผู้แต่ง
คณิต ณ นคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2558.
เลขเรียก
KPT1710 ค129ก 2558
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รวมกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติ / นันทวัฒน์ บรมานันท์.
ผู้แต่ง
นันทวัฒน์ บรมานันท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2553.
เลขเรียก
K น424ร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles