Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกในอุทยานแห่งชาติภูจอง -นายอย จังหวัดอุบลราชธานี / สุมิตร ช้อยเพ็ง.
ผู้แต่ง
สุมิตร ช้อยเพ็ง.
สำนักพิมพ์
2551.
เลขเรียก
SD ส843
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภูมิศาสตร์คำศัพท์ภาษาไทยถิ่นในจังหวัดมุกดาหาร / วิทยานิพนธ์ของ สุนทร วรหาร.
ผู้แต่ง
สุนทร วรหาร.
สำนักพิมพ์
2540.
เลขเรียก
PL ส789 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
วิธีฮิวริสติก GRASP สำหรับปัญหาการจัดเส้นทางยานพาหนะ กรณีศึกษา : โรงงานน้ำดื่มธารทิพย์ / นิรันดร์ สมมุติ.
ผู้แต่ง
นิรันดร์ สมมุติ.
สำนักพิมพ์
2551.
เลขเรียก
T น648ว,วพIE035
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สภาพและปัญหาการเผยแพร่สารสนเทศของครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 / วิทยานิพนธ์ของ สนิท รัตรองใต้.
ผู้แต่ง
สนิท รัตรองใต้.
สำนักพิมพ์
2540.
เลขเรียก
LC ส213 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles