Search again

พบ: 5,508  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"รัฐฉาน" (เมืองไต) : พลวัตของ "ชาติพันธุ์" ในบริบทประวัติศาสตร์และสังคมการเมืองร่วมสมัย / เสมอชัย พูลสุวรรณ.
ผู้แต่ง
เสมอชัย พูลสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552.
เลขเรียก
DS528.2.S5 ส843 2552
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"เกจิ"ญาณทัศน์และชุมชนศรัทธาของพุทธมวลชน(Popular Buddhism) : กรณีศึกษาหลวงปู่คำบุ วัดกุดชมพู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี / พัฒนา เหมือนมาตย์.
ผู้แต่ง
พัฒนา เหมือนมาตย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2552.
เลขเรียก
BQ พ532
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
$O$ : คู่มือเอาตัวรอดในภาวะธุรกิจขาลง = Business on a shoestring : surviving a downturn / Jeremy Kourdi ;[ผู้แปล : ปฏิพล ตั้งจักรวรานนท์, [แปล] ผู้เรียบเรียง :วีรวุธ มาฆะศิรานนท์].
ผู้แต่ง
ครูดี้, เจอเรมี่.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็กซเปอร์เน็ท, 2552.
เลขเรียก
HD30.28 ค167 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
'เกียรตินิยม' สอนน้องเรียนเก่ง / โยธิน ลัทธิประสาธน์.
ผู้แต่ง
โยธิน ลัทธิประสาธน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Dดี, 2552.
เลขเรียก
LB1060 ย842,LB1060 ย842 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
(ร่าง)รายงานการศึกษาโครงการการพัฒนาโจทก์วิจัย กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับการค้าชายแดนไทย-ลาว / ชัช วงศ์สิงห์,ตรีเนตร สาระพงษ์ และศุภชัย วรรณเลิศสกุล.
ผู้แต่ง
ชัช วงศ์สิงห์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี ] ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียก
K1005 ช351
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
1 ร้อยพันเรื่องราวจากอีเมลของยอดเยี่ยม / โดยยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.
ผู้แต่ง
ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Lattice Work, 2552.
เลขเรียก
AC158 ห159 2552
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
1 เดือนในป่าพง / พระมงคลกิตติธาดา (มหาอมร เขมจิตฺโต).
ผู้แต่ง
พระมงคลกิตติธาดา (มหาอมร เขมจิตฺโต).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็น.พี.สกรีนพริ้นติ้ง, 2552.
เลขเรียก
BQ4190 พ813ห
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
1,000 Idioms ฝรั่งพูดคนไทยเข้าใจ / ผู้เขียน สุธิดา วิมุตติโกศล.
ผู้แต่ง
สุธิดา วิมุตติโกศล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2552.
เลขเรียก
PE1460 ส785 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
1,000 คำศัพท์สำหรับชิวิตประจำวัน อังกฤษ-จีน-ไทย / ณัฐวิทย์ ชัยธรรมรัตน์.
ผู้แต่ง
ณัฐวิทย์ ชัยธรรมรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ยูโรปา เพรส, 2552.
เลขเรียก
P361 ณ359
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
1-2-3 ก้าวสู่ลีน = Lean in action / ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2552.
เลขเรียก
HD58.9 ป267 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
10 ขั้นตอนเปลี่ยนบุคลิก / รณชัย ธรรมปรีดา.
ผู้แต่ง
รณชัย ธรรมปรีดา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Dดี, 2552.
เลขเรียก
BF698 ร123
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
10 ปี วิชาการแม่ฟ้าหลวง : 26-28 พฤศจิกายน 2551 = Proceedings 2008 : Mae Fah Luang Symposium November 26-28, 2008 / มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง. การประชุม
สำนักพิมพ์
เชียงราย : มหาวิทยาลัย, 2552.
เลขเรียก
Q179.9 ม881
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
10 เส้นทางสร้างความรวย/ ชัยสิฏฐ์ อนันต์สมบัติกุล.
ผู้แต่ง
ชัยสิฏฐ์ อนันต์สมบัติกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: ไพลิน, 2552.
เลขเรียก
HF5386 ช371
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
100 : เก็บเล็กร้อยเรื่อง (ไม่)ลับ / เปสโลภิกขุ.
ผู้แต่ง
เปสโลภิกขุ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภรภัทรสิน, 2552.
เลขเรียก
BQ4570.L5 ป699
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
100 คำถามคำตอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ Futures / โดย ดนัย ปัตตพงศ์.
ผู้แต่ง
ดนัย ปัตตพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอเอสทีวีผู้จัดการ, 2552.
เลขเรียก
HG4521 ด123
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles