Search again

พบ: 2  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณืโครงการวิจัยย่อย 5 เรื่องการวิเคราะห์ประสิทธิผลของนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบ / หัวหน้าโครงการ วรลักษณ์ หิมะกลัส.
ผู้แต่ง
วรลักษณ์ หิมะกลัส.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561.
เลขเรียก
HV5770.T5 ว275 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยย่อย 4 เรื่องการประเมินความเสี่ยงทางการเงินและหลักธรรมาภิบาลด้านการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย / หัวหน้าโครงการ รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น.
ผู้แต่ง
รุ่งเกียรติ รัตนบานชื่น.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิศึกษานโยบายสาธารณะ, 2561.
เลขเรียก
HG2156.T5 ร621 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles