Search again

พบ: 7  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 2 : 28-29 กรกฎาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / กองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก
Z5816.U26 ก482อบ 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง / บรรณาธิการ สุดาพร ลักษณียนาวิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์, 2553.
เลขเรียก
LC191.8.T5 ก499
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การประเมินกิจกรรมสารต้านอนุมูลอิสระของฝรั่งเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ = Evaluation of antioxidant activities of Guava for breeding / ทินน์ พรหมโชติ, รักเกียรติ แสนประเสริฐ.
ผู้แต่ง
ทินน์ พรหมโชติ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559?].
เลขเรียก
SB379.G8 ท447
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
วารสารกฏหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555 -.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
วารสาร Loading...

image
วารสารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551-
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
นิติศาสตร์
วารสาร Loading...

image
อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์ธานี : คู่มือท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ลำดับที่22 / บรรณาธิการโดย วสา สุทธิพิบูลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส่วนนันทนาการและสื่อความหมาย, 2555.
เลขเรียก
SB484.T5 อ734 2555
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ไวยากรณ์อังกฤษฉบับมาตรฐาน = English grammar complete edition / ฐิติ นิธิอนันตกูล.
ผู้แต่ง
ฐิติ นิธิอนันตกูล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Dดี, 2550.
เลขเรียก
PE1112 ฐ331 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles