Search again

พบ: 872  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์.
ผู้แต่ง
ชานันท์ ยอดหงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียก
DS583 ช462 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
(ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานและความสามารถในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย / โดย วันเพ็ญ แก้วปาน ... [และคนอื่นๆ ...
ผู้แต่ง
วันเพ็ญ แก้วปาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียก
HD6957.T5 ว435ร 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
100 สำนวนจีนเกี่ยวกับตัวเลข / อาศรมสยาม-จีนวิทยา, เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
อาศรมสยาม-จีนวิทยา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2558.
เลขเรียก
PN6519.C5 อ669 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
108 ปัญหาสินค้าคงเหลือและการผลิต / สุพัฒน์ อุปนิกขิต.
ผู้แต่ง
สุพัฒน์ อุปนิกขิต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2558.
เลขเรียก
HF5681.S8 ส831 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
3 พ.ร.บ. พิสดาร : หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ.2553 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขเพิ่มเติมปี 2555) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงฯ (แก้ไขปี 2556) / Jurisprudence Grou...
ผู้แต่ง
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2558.
เลขเรียก
KPT4720 ว232 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
4 วิธีสอนแบบใหม่ : เพื่อความมีรสนิยมในการเรียนรู้ เป็นผู้มีปัญญา และมีอารยธรรม / โชติ จินตแสวง.
ผู้แต่ง
โชติ จินตแสวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
LB1025.3 ช821 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
60 พรรษา เทพรัตนราชปราชญ์ศึกษา:รวมผลงานประกวดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัย.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
60 ภูมิปัญญาสุมนไพรจากป่าชุมชน / สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมป่าไม้, 2558.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Basic infographic : ใช้พลังของภาพ สร้างสรรค์การสื่อสารที่ง่ายและสนุก / Jun Sakurada ; ณิชมน หิรัญพฤกษ์, แปล.
ผู้แต่ง
ซากุระดะ, จุน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : 2558.
เลขเรียก
T385 ซ212 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Bhutan เท่านั้น / แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์.
ผู้แต่ง
แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อะบุ๊ก, 2558.
เลขเรียก
DS491.5 ว951 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Born to be วิศวกรเครื่องกล / ผู้แต่ง อภิวัฒน์ โพธิยา.
ผู้แต่ง
อภิวัฒน์ โพธิยา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บายยัวร์เซลฟ์, 2558.
เลขเรียก
TJ158 อ266 2558,Pocketbook อ266 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Byzantyre / อันโตนีโอ โฉมชา.
ผู้แต่ง
อันโตนีโอ โฉมชา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Chommanard Kittisuthiphan, 2558.
เลขเรียก
DF550 อ544 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Cafe stories ทุกร้านมีเรื่องเล่า / บีวาว แฟมิลี่ เรื่องและภาพ.
ผู้แต่ง
บีวาว แฟมิลี่.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บีวาว, 2558.
เลขเรียก
HD9199.T5 บ351 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Co-management : การจัดการแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง-ดอยอินทนนท์ / เรียบเรียง รายา ผกามาศ.
ผู้แต่ง
รายา ผกามาศ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, 2558.
เลขเรียก
HC79.E5 ร452 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
Devawongse sarn เทวะวงศ์ สาร ความท้าทายไร้พรมแดน : หนังสือรวมคำบรรยายคัดสรรของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ / สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ, 2558.
เลขเรียก
JX1579.5 ท644 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles