Search again

พบ: 20  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
60 ปี แห่งความทรงจำ เรือตรี ดร.สุนัย ณ อุบล / สุเมธ แสงนิ่มนวล, บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, [2538?].
เลขเรียก
U55.T5P5 ส815
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ฐิตธรรมาจารย์ : ประวัติและธรรมพระวิสุทธิสังวรเถร (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เฟื่องฟ้า พริ้นติ้ง, 2549.
เลขเรียก
BQ6140 ฐ329 2549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่แสงหิรัญ เหล็กดี : วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2547.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ม.ป.พ.], 2547.
เลขเรียก
LB2832.4.T5 ท535
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ที่ระลึกในงานทอดกฐินสามัคคี : 4-5 พฤศจิกายน 2543 พระเจ้าใหญ่วัดหลวง วัดแรกของเมืองอุบลราชธานี สร้างเมื่อ พ.ศ. 2324.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2543.
เลขเรียก
DS589.U26 ท539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์อาคม ประกอบผล : 12 มกราคม 2548.
สำนักพิมพ์
ร้อยเอ็ด : รัตนกิจการพิมพ์, 2548.
เลขเรียก
GT5899.R5 ท539
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
ธรรมะหลวงปู่หล้า เขมปัตโต / [ชมรมพุทธศาสน์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ชมรม, 2539.
เลขเรียก
BQ970 ธ363
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
บทประพันธ์ของอาคม ประกอบผล : เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ ณ 30 มิถุนายน 2513.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2513.
เลขเรียก
PL4202 บ126
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) / สายธาร ศรัทธาธรรม.
ผู้แต่ง
สายธาร ศรัทธาธรรม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, 2538.
เลขเรียก
BQ946 ส658พ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนการสัมมนาแนวทางการจัดทำแผนงานวิจัยแบบบูรณาการ / หัวหน้าโครงการ ธรรมวิมล สุขเสริม...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
ธรรมวิมล สุขเสริม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : งานส่งเสริมการวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียก
H62 ธ357
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
วัดหลวง พุทธศาสน์ศึกษาแห่งเมืองอุบลราชธานี : ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า / งานข้อมูลท้องถิ่น ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. สำนักวิทยบริการ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : งานข้อมูลท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2547.
เลขเรียก
BQ6337.L385 ม246อบ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image

image
อนุสรณ์พระครูวินัยกรโกศล : อดีตเจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่ายโสธร จังหวัดยโสธร 19 ตุลาคม 2532.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เจริญธรรม, 2532.
เลขเรียก
BQ996 อ231 2532
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles