Search again

พบ: 25  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Windows 7 ฉบับเริ่มต้นใช้งาน โดย พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร,อัมรินทร์ เพ็ชรกุล และพัชรินทร์ ทวีสุวรรณ.
ผู้แต่ง
พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2553.
เลขเรียก
CD3597
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ปี 2551 "เทคโนโลยีสู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" 17-19 มกราคม 2551 โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น [เครือข่ายบริหารการวิจัยและถ่า...
ผู้แต่ง
การประชุมทางวิชาการเครือข่ายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : สำนักบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551.
เลขเรียก
CD2596
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image

image

image
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกับการปรับปรุงพันธุ์พืช / สมพร ประเสริฐส่งสกุล ;กองบรรณาธิการ บุญส่ง ศิริพันธ์โนน ...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
สมพร ประเสริฐส่งสกุล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โฟร์เฟซ, 2552.
เลขเรียก
QK725 ส265 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
จดจารพระมหากรุณาพระมหากษัตริย์นักพัฒนาเพื่อปวงประชาร่มเย็น สำนักงานสถิติแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2550.
เลขเรียก
CD2684
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
ชุดความรู้ด้านการอนุรักษ์ คุ้มครองแหล่งมรดกโลก / ผู้ศึกษาสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556.
เลขเรียก
G140.5 ช213
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของชุมชนเกาะช้าง โครงการสืบเนื่องจากโครงการวิจัยการรักษาเอกลักษณ์และสร้างภูมิต้านทานให้ชุมชนเกาะช้างเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอันเป็นผลมาจากการท่องเที่ยว / [สมช...
ผู้แต่ง
สมชาย เดชะพรหมพันธุ์.
สำนักพิมพ์
[ชลบุรี] : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546.
เลขเรียก
CD2671
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
บทเพลงเทิดพระเกียรติ 72 พรรษา พสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดินถวายพระพรองค์พระภูมินทร์มหาราชา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มปท., 2547
เลขเรียก
CD2593
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
ฝันรัก...ปารีส / Lover in Paris.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ, 2548.
เลขเรียก
VCD0852
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
ภาพเก่าเล่าเรื่องบางบัวทอง = Historical Bangbuathong in pictures / [ไพรัตน์ สุขมะโน ผู้รวบรวม].
สำนักพิมพ์
[นนทบุรี] : โครงการการจัดการสารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษาเพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน สำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552.
เลขเรียก
DS589.N66 ภ456
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมบทความวิชาการและผลงานวิจัยการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553)"การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์. = Proceeding of the 11 th natio...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554.
เลขเรียก
JA84.T5 ก482 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมบทคัดย่อผลงานวิจัยของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระหว่าง พ.ศ. 2521-2550 / ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ศูนย์สนเทศและหอสมุด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์., 2551.
เลขเรียก
CD2651
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
รังสีอาทิตย์ = Solar Radiation / โดย เสริม จันทร์ฉาย.
ผู้แต่ง
เสริม จันทร์ฉาย.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : หน่วยวิจัยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560.
เลขเรียก
QC911 ส923 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี ... นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ / สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2547.
เลขเรียก
CD1759,AG-CD0073
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
Computer File Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles