Search again

พบ: 179  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Oh! corgi/ ธัญพิสิษฐ์ ใจบุญ, อภิรักษ์ มีชัย.
ผู้แต่ง
ธัญพิสิษฐ์ ใจบุญ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.774.A53 ธ468 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การควบคุมการเคลื่อนที่อัตโนมัติผ่านระบบข้อความสั้น = Automatic motion controlled by short message system (SMS) / สถาปนา วงษ์นาง.
ผู้แต่ง
สถาปนา วงษ์นาง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียก
QA76.76.A65 ส181ก 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การคัดแยกจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยเซลลูโลสจากดินนาข้าว = Isolation of cellulose-degrading microorganisms from rice field soil / ลออ จันทริมา.
ผู้แต่ง
ลออ จันทริมา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
เลขเรียก
QR160 ล163ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดนิทรรศการเสมือนจริงโดยกูเกิลการ์ดบอร์ด/ วรวุฒิ ทองศิริ, อภิชาติ บุญสุยา.
ผู้แต่ง
วรวุฒิ ทองศิริ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.76.U84 ว275ก 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจัดองค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง / โดย อำนาจ วงศ์บัณฑิต : เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (รุ่น 2) ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวั...
ผู้แต่ง
การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เรื่องการจัดองค์กรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ศูนยวิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพ, 2537.
เลขเรียก
TD794 ก492 2537
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การจำลองการสร้างภาพการสั่นพ้องแม่เหล็กของโปรตอน (MRI) ใน 2 มิติ สำหรับวัตถุจำลองในระบบคาร์ทีเซียน = Simulation of 2D magnetic imaging (MRI) for and object model in a cartesian coordinate system / รัตน...
ผู้แต่ง
รัตนา โอทาตะวงค์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียก
QC762 ร375 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การตรวจวัดปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระโดยใช้เทคนิคทางสเปคโทรโฟโตเมทรีซึ่งอาศัยการตรวจวัดปฏิกิริยาของโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต = Spectrophotometric method based on potassium permanganate reaction for evaluat...
ผู้แต่ง
ณัฐยาภรณ์ เหล่าโก้ก.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
TP159.A5 ณ349ก 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การทำน้ำอุ่นด้วยความร้อนทิ้งจากเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเทอร์โมไซฟอน = The water heating by thermosyphon circulation of waste heat recovery from air conditioning / อำไพรพร จริตรัมย์.
ผู้แต่ง
อำไพพร จริตรัมย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556.
เลขเรียก
TJ263.2 อ696ก 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดผักกาดโดยใช้วิธีอัลตราโซนิคและการทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ = Production of biodiesel from brassica carinata using ultrasonic and engine performance test/ ศรศักดิ์สิทธิ์ ...
ผู้แต่ง
ศรศักดิ์สิทธิ์ เนียมประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
TP359.B46 ศ149 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนากระจกหน้าต่างเพื่อประยุกต์ใช้ในการสืบวัดปริมาณรังสีย้อนหลัง : กรณีเกิดอุบัติเหตุทางรังสี = Development of window glasses for application in retrospective dosimetry : case studies of radiation ...
ผู้แต่ง
สาวิตรี ไชยรัตน์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2556.
เลขเรียก
QC375 ส687 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจวัดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ร่วมกับแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ = Development of carbon monoxide detector with android applications on portable devices / กัญญาพัชร ...
ผู้แต่ง
กัญญาพัชร อามาตย์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557.
เลขเรียก
QD181.C1 ก384 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเกม 3 มิติ : เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมตึกวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดวส์/ นทีธร ชาติบัวหลวง, ทศพร งามเถื่อน.
ผู้แต่ง
นทีธร ชาติบัวหลวง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.76.W56 น152ก 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเกมสามมิติเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีเวอร์ชวลเรียลลิตี้บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์/ วิไล คำเพาะ, ศกลวรรณ ปัญญานุภาพ.
ผู้แต่ง
วิไล คำเพาะ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.774.A53 ว724ก 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาแก้วไพเร็กซ์ที่ได้จากจานเพาะเชื้อเพื่อประยุกต์ใช้ในการสืบวัดปริมาณรังสีย้อนหลัง : กรณีศึกษาอุบัติเหตุทางรังสี = Development of the pyrex glass from petri disk for application in retrospective ...
ผู้แต่ง
ดวงฤดี แหวนเพชร.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2556.
เลขเรียก
QC375 ด225ก 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ : เรื่องการบวกลบเลขสำหรับเด็กออทิสติกบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์/ วันเพ็ญ แดงอาจ.
ผู้แต่ง
วันเพ็ญ แดงอาจ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558.
เลขเรียก
QA76.774.A53 ว435ก 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles