Search again

พบ: 1,791  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
'เกียรตินิยม' สอนน้องเรียนเก่ง / โยธิน ลัทธิประสาธน์.
ผู้แต่ง
โยธิน ลัทธิประสาธน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Dดี, 2552.
เลขเรียก
LB1060 ย842,LB1060 ย842 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
(ร่าง)รายงานการศึกษาโครงการการพัฒนาโจทก์วิจัย กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับการค้าชายแดนไทย-ลาว / ชัช วงศ์สิงห์,ตรีเนตร สาระพงษ์ และศุภชัย วรรณเลิศสกุล.
ผู้แต่ง
ชัช วงศ์สิงห์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี ] ; สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2552.
เลขเรียก
K1005 ช351
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
1,000 คำศัพท์สำหรับชิวิตประจำวัน อังกฤษ-จีน-ไทย / ณัฐวิทย์ ชัยธรรมรัตน์.
ผู้แต่ง
ณัฐวิทย์ ชัยธรรมรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ยูโรปา เพรส, 2552.
เลขเรียก
P361 ณ359
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
1-2-3 ก้าวสู่ลีน = Lean in action / ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2552.
เลขเรียก
HD58.9 ป267 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
10 ขั้นตอนเปลี่ยนบุคลิก / รณชัย ธรรมปรีดา.
ผู้แต่ง
รณชัย ธรรมปรีดา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Dดี, 2552.
เลขเรียก
BF698 ร123
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
100 : เก็บเล็กร้อยเรื่อง (ไม่)ลับ / เปสโลภิกขุ.
ผู้แต่ง
เปสโลภิกขุ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภรภัทรสิน, 2552.
เลขเรียก
BQ4570.L5 ป699
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
100 คำถามคำตอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงโดยใช้ Futures / โดย ดนัย ปัตตพงศ์.
ผู้แต่ง
ดนัย ปัตตพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอเอสทีวีผู้จัดการ, 2552.
เลขเรียก
HG4521 ด123
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
100 ทิปส์ : ข้อคิดอันทรงพลังเพื่อดึงดูดความร่ำรวยและมั่งคั่งสู่ชีวิต: แนวคิดและเคล็ดไม่ลับแต่สำคัญของมหาเศรษฐีและคนรวยระดับโลก/ โดย ทศ คณนาพร.
ผู้แต่ง
ทศ คณนาพร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊คส์, [2552].
เลขเรียก
BF637.S8 ท234
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
100 ปีการเมืองท้องถิ่นลุ่มทะเลสาบสงขลา / สารูป ฤทธิ์ชู.
ผู้แต่ง
สารูป ฤทธิ์ชู.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552.
เลขเรียก
JS7153.3.A8 ส681
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
100 มรดก ในหอวัฒนธรรมภาคใต้ / เรียบเรียงโดย นราวดี โลหะจินดา,บรรณาธิการ ภราดร จันทร์กลิ่น.
ผู้แต่ง
นราวดี โลหะจินดา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี , 2552.
เลขเรียก
DS588.S6 น241
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
100 วิธีสุขภาพดีวัยทอง = Health care for menopause / ตู้หยวนป๋อ และคณะ เขียน ; ภัทรพร สหวัฒนพงศ์ แปล.
ผู้แต่ง
ตู้, หยวนป๋อ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่น, 2553.
เลขเรียก
RA777.6 ต662 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
100 สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก : ความเป็นมาของอุปกรณ์ธรรมดาที่มีเรื่องราวไม่ธรรมดา = The 100 greatest inventions of all time / ทอม พิลบิน เขียน ; ญาณิณี พจน์วิบูลย์ศิริ ... [และคนอื่น ๆ] แปล.
ผู้แต่ง
พิลบิน, ทอม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการสรรพสาส์น สำนักพิมพ์มูลนิธิเด็ก, 2552.
เลขเรียก
T15 พ735 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
100 สุดยอดสิ่งประดิษฐ์จากความคิดง่าย ๆ / Kim Soo-Kyung เขียน ; พรรณนิภา น้ำใจเย็นฉ่ำ ซอง แปล.
ผู้แต่ง
คิมซูกยอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552.
เลขเรียก
T15 ค451
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
100 เรื่องในหลวงของฉัน / วิทย์ บัณฑิตกุล รวบรวม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2552.
เลขเรียก
DS586 ร192 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
108 พันธุ์กล้วยไทย = 108 Thai banana cultivars / [ผู้เขียน ศศิวิมล แสวงผล, จามร สมณะ, สมรรถชัย ฉัตราคม].
ผู้แต่ง
ศศิวิมล แสวงผล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ, 2552.
เลขเรียก
QK495.M78 ศ311
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles