Search again

พบ: 2,363  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"ชายแดนอีสานกับเพื่อนบ้าน" : ข้อค้นพบทางวิชาการและนัยเชิงนโยบาย กรณีศึกษากัมพูชามองไทยคนไร้รัฐและเมืองคู่มิตร / กนกวรรณ มะโนรมย์ บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2554.
เลขเรียก
DS575.5.C3 ช523 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"วิจัย" --ค้นทางเลือกที่เหมาะสมในแบบฉบับของโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านดอนหมู / ผู้ร้อยเรียงประสบการณ์ ปริญญา สิงห์เรือง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554.
เลขเรียก
SB191.R5 บ515 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
"สี่แผ่นดิน"กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม / ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
ผู้แต่ง
ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มติชน, 2554.
เลขเรียก
DS562 ศ336 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
"สื่อออนไลน์" = Born to be democracy / บรรณาธิการ ชูวัส ฤกษ์ศิริสุข.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : Prachatai Bookclub, 2554.
เลขเรียก
P95.82.T5 ส736
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
"ไทดำ" เมืองแถง "ทรงดำ" ถิ่นสยาม : จากหนองแฮดถึงหนองปรง / บุญยงค์ เกศเทศ.
ผู้แต่ง
บุญยงค์ เกศเทศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อินทนิล, 2554.
เลขเรียก
DS570.B55 บ532
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
1 วินาที ศัพท์ภาษาจีน / เรียบเรียงโดย ฟูจิ ฟูจิซากิ.
ผู้แต่ง
ฟูจิซากิ, ฟูจิ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงเรียนสอนภาษา TLS, 2554.
เลขเรียก
PL1103 ฟ552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
10 idea ของใช้จากผ้า / ผู้เขียน รจนา เชื้อชม.
ผู้แต่ง
รจนา เชื้อชม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วาดศิลป์, 2554.
เลขเรียก
TT835 จ117
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
10 กลยุทธ์พูดดีโดนใจ : ระดมเคล็ดลับการพูดทุกสถานการณ์ที่ทำให้คุณโดดเด่นและดูดีกว่าใคร / สุนิพัฒน์ รองสุพรรณ์.
ผู้แต่ง
สุนิพัฒน์ รองสุพรรณ์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2554.
เลขเรียก
PN4129.T5 ส818
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
10 ปี๋ วิจัยจาวบ้าน ปราชญ์จาวเมืองละกอน : ประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง / รวบรวมและเรียบเรียง รัตนวดี เศรษฐจิตร ; ร่วมร้อยเรียง ภัทรา มาน้อ...
ผู้แต่ง
รัตนวดี เศรษฐจิตร.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554.
เลขเรียก
H62.5.T5 ร378 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
100 นักวิทย์ฯโลกไม่ลืม / โดย วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์.
ผู้แต่ง
วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า 2000, 2554.
เลขเรียก
Q141 ว836
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image

image
100 ยอดหญิงจีน / ไช่จั๋วจือ : เขียน ; ปานชีวา บุตราช : แปล.
ผู้แต่ง
ไช่, จั๋วจือ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
เลขเรียก
HQ1767 จ841
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
100 สัตว์ป่าชาฟารี / ป้าเวนดี้ เรื่อง ; ทิพย์สิริน ภาพ.
ผู้แต่ง
ป้าเวนดี้.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซันไชล์ด, 2554.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
100 สิ่งประดิษฐ์ จาก 100 นักคิดคนสำคัญของโลก / วทันยา วรสิริ, บ.ก. เรียบเรียง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ต้นธรรม, 2554.
เลขเรียก
T39 ห159
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
100 เทพและเซียนจีน / อู่ลี่ว์ซิง : เขียน ; ส. สิริวิทย์ :แปล.
ผู้แต่ง
อู่, ลี่ว์ชิง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2554.
เลขเรียก
BL1812.G63 อ867
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles