Search again

พบ: 864  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
"นายใน" สมัยรัชกาลที่ 6 / ชานันท์ ยอดหงษ์.
ผู้แต่ง
ชานันท์ ยอดหงษ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
เลขเรียก
DS583 ช462 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
(ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานและความสามารถในการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานภายหลังเกษียณอายุด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย / โดย วันเพ็ญ แก้วปาน ... [และคนอื่นๆ ...
ผู้แต่ง
วันเพ็ญ แก้วปาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558.
เลขเรียก
HD6957.T5 ว435ร 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
1 ทศวรรษ โครงการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / สำนักงานโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานโครงการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, [2558?].
เลขเรียก
LC41 ห159
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
100 สำนวนจีนเกี่ยวกับตัวเลข / อาศรมสยาม-จีนวิทยา, เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
อาศรมสยาม-จีนวิทยา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตถาตา, 2558.
เลขเรียก
PN6519.C5 อ669 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
108 ปัญหาสินค้าคงเหลือและการผลิต / สุพัฒน์ อุปนิกขิต.
ผู้แต่ง
สุพัฒน์ อุปนิกขิต.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ เพรส, 2558.
เลขเรียก
HF5681.S8 ส831 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
3 พ.ร.บ. พิสดาร : หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฎีกา ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พ.ศ.2553 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (แก้ไขเพิ่มเติมปี 2555) พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงฯ (แก้ไขปี 2556) / Jurisprudence Grou...
ผู้แต่ง
วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : แสงจันทร์การพิมพ์, 2558.
เลขเรียก
KPT4720 ว232 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
367 วัน/h[videorecording] = Him & Her.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็ม วี ดี คอมปานี, 2558.
เลขเรียก
DVD1556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
4 วิธีสอนแบบใหม่ : เพื่อความมีรสนิยมในการเรียนรู้ เป็นผู้มีปัญญา และมีอารยธรรม / โชติ จินตแสวง.
ผู้แต่ง
โชติ จินตแสวง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
LB1025.3 ช821 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
60 พรรษา เทพรัตนราชปราชญ์ศึกษา:รวมผลงานประกวดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัย.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
60 ภูมิปัญญาสุมนไพรจากป่าชุมชน / สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมป่าไม้, 2558.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
656 มาตราสำคัญ ป.พ.พ. ต้องรู้ / พนิตรา นาสมยนต์,สุพัตตรา ตีชา.
ผู้แต่ง
พนิตรา นาสมยนต์.
สำนักพิมพ์
มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, 2558.
เลขเรียก
KPT500 พ211 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
@Amphoe / กระทรวงมหาดไทย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ; 2558.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

image
ASEAN Do’s and Don’ts โครงการสื่อการเรียนรู้ "อาเซียน กูรู" (Learning Package)/ [หัวหน้าโครงการและบรรณาธิการ : จิรประภา อัครบวร ; หัวหน้าทีมวิจัย : วัลลภ ใหญ่ยิ่ง, นักวิจัย : วรรณพรรษศรณ์ ตริยะเกษม].
ผู้แต่ง
จิรประภา อัครบวร.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน, 2558.
เลขเรียก
DS523.2 จ493
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
ASEAN Focus.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท เวิลด์ วิชั่น พับลิชชิ่ง จำกัด ; 2558.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วารสาร Loading...

image
Attack on Titan 1/h[videorecording] = ผ่าพิภพไททัน 1.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เอ็ม พิคเจอร์, 2558.
เลขเรียก
DVD1570
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles