Search again

พบ: 34  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
AutoCAD 2016 : complete guide 2D/3D / อิศเรศ ภาชนะกาญจน์.
ผู้แต่ง
อิศเรศ ภาชนะกาญจน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไอดีซี, 2559.
เลขเรียก
T386.A97 อ757 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
The best homes / บรรณาธิการ วรัปศร อัคนียุทธ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2559.
เลขเรียก
NK2110 ด919 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กระบวนการผลิต = Manufacturing processes / ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ.
ผู้แต่ง
ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559.
เลขเรียก
TS183 ณ249 2559,TS155 ณ249 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กลางใจราษฎร์ : พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชหกทศวรรษแห่งการทรงงาน / [ผู้เขียน คริส เบเคอร์ ... และคนอื่น ๆ ; บรรณาธิการ ตรัสวิน จิตติเดชารักษ์, พัณณิตา ภูมิวัฒน์ ; ผู้แปล มนันย...
ผู้แต่ง
เบเคอร์ , คริส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: เอเซียบุ๊คส์ จำกัด, 2559.
เลขเรียก
DS586 บ773 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การกำจัดพาราเซตามอลด้วยเปอร์ออกซิเดสจากก้านกะหล่ำดอก / ชลิตตาพร สายโสม.
ผู้แต่ง
ชลิตตาพร สายโสม.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
QP ช252 2559,IS Chem 041 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การจำลองลักษณะการเผาไหม้ของหัวเตาแก๊สแอลพีจีสำหรับการหุงต้มในครัวเรือน / อิสระ คงทวี.
ผู้แต่ง
อิสระ คงทวี.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
วพME063,TH อ764 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและการออกแบบการทดลอง / เกียรติวิทย์ สมทอง.
ผู้แต่ง
เกียรติวิทย์ สมทอง.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
TP ก854 2559,วพ IE 089 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาวิธีการเมตาฮิวริสติกส์เพื่อแก้ปัญหาการวางแผนการขนส่งโลจิสติกส์ข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย = Development of meta-heuristics for solving transportation logistics planning of r...
ผู้แต่ง
เศรษฐภูมิ เถาชารี.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
HD38.5 ศ861 2559,วพ IE 084 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาเตาแก๊สหุงต้มสมรรถนะสูงที่มีการอุ่นอากาศเผาไหม้ / ไกรวี โนศรี.
ผู้แต่ง
ไกรวี โนศรี.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
วพME061,TH ก976 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การยศาสตร์ = Ergonomics / กิตติ อินทรานนท์.
ผู้แต่ง
กิตติ อินทรานนท์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
TA166 ก673 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า / สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ.
ผู้แต่ง
สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
TK301 ส762ก 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวางแผนติดตั้งคาปาซิเตอร์ที่เหมาะสมในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยคำนึงถึงปริมาณคาปาซิเตอร์ที่มีจำกัด / ลัดดาวัลย์ วงศ์สุคนธนิตย์.
ผู้แต่ง
ลัดดาวัลย์ วงศ์สุคนธนิตย์.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
TK ล246ก 2559,วพ EE 013 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ขุนเขาเกาสมอง / ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร, เขียน ; ศรีสุภา ส่งแสงขจร, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภูตะวัน , 2559.
เลขเรียก
BF636 ข512ข 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำ อัตราการปล่อยน้ำและกำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเขื่อนน้ำงึม 2 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / ทองเพชร จันทรจน์.
ผู้แต่ง
ทองเพชร จันทรจน์.
สำนักพิมพ์
2559.
เลขเรียก
TK ท288ค 2559,วพ CE 036 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C ฉบับสมบูรณ์ (ปรับปรุงใหม่) / อรพิน ประวัติบริสุทธิ์.
ผู้แต่ง
อรพิน ประวัติบริสุทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2559.
เลขเรียก
QA76.73.C15 อ334 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles