Search again

พบ: 12  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Blue Update / บริษัท สุมิพล จำกัด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บริษัท, 2554-.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
วารสาร Loading...

image
TPA News : ข่าว ส.ส.ท. / สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคม, 2554-.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
วารสาร Loading...

image
กล้วย ไม่ใช่เรื่องกล้วย--กล้วย = Banana the fate of the fruit That changed the world / Dan Koeppel เขียน ; ศิริพงษ์วิทยวิโรจน์ แปล.
ผู้แต่ง
คอพเพล, แดน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2554.
เลขเรียก
SB379.B2 ค185 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งพริกแบบอุณหภูมิสองขั้น / เพียรพรรณ สุภะโคตร.
ผู้แต่ง
เพียรพรรณ สุภะโคตร.
สำนักพิมพ์
2554.
เลขเรียก
TP พ949
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลของต้นตอมะเขือเทศที่ทนทานต่อโรคเหี่ยวเขียว (Ralstonia solonacearum) ต่อการเจริญเติบโตและน้ำหนักเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1 / จำนงค์ จันทะสี.
ผู้แต่ง
จำนงค์ จันทะสี.
สำนักพิมพ์
2554.
เลขเรียก
Pro.re.Ago,SB จ344
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พรรณไม้ ม.อุบล เล่ม 2 / ช่อทิพย์ กัณฑโชติ และคณะ.
ผู้แต่ง
ช่อทิพย์ กัณฑโชติ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
QK364 ช317 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พลังความรู้และความร่วมมือ:บทเรียนจากการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ / สีลาภรณ์ บัวสาย.
ผู้แต่ง
สีลาภรณ์ บัวสาย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รอวิเคราะห์, 2554.
เลขเรียก
รอวิเคราะห์
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรือน / สายันต์ แสงหัวช้าง.
ผู้แต่ง
สายันต์ แสงหัวช้าง.
สำนักพิมพ์
2554.
เลขเรียก
Pro.re.Ago,HF ส665
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาองค์ประกอบของยีน Gonadotropin releasing hormone (GnrH) ในรูปแบบ cDNA และการแสดงออกในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)ในรอบปี = Gonadotropin releasing hormone (GnRH) ge...
ผู้แต่ง
ธนาทิพย์ แหลมคม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
SH167.C35 ธ243,Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ศึกษาการตกออกก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา2551 / พัชรี น้าวานิช.
ผู้แต่ง
พัชรี น้าวานิช.
สำนักพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : โครงการ, 2554.
เลขเรียก
Pro.re.Ago
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
แนวทางสู่ความสำเร็จในการสอบ = Exam success / โดย จอน วินเดอร์ ; ผู้แปล, จิรวรรณ ภักดีบุตร.
ผู้แต่ง
วินเดอร์, จอน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส่วนบริหารการจัดแปลวิชาการ ภารกิจการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช), 2554.
เลขเรียก
LB3051 ว235น 2554,LB3051 ว617 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
นิติศาสตร์
บริหารศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ไทยคู่ฟ้า / สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2554-.
เลขเรียก
วารสาร
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
นิติศาสตร์
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
วารสาร Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles