Search again

พบ: 31  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
A little book of big data and machine learning/ เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา ; บรรณาธิการ ภีรพล คชาเจริญ.
ผู้แต่ง
เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ไอดีซี พรีเมียร์, 2563.
เลขเรียก
QA76.9.B45 อ885 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การตรวจชำระและแปลคัมภีร์จตุรารักขาอรรถกถาบาลี = An edition and translation of the Pali Caturarakkha-Atthakatha/ สุปราณี พณิชยพงศ์.
ผู้แต่ง
สุปราณี พณิชยพงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุขุมวิทการพิมพ์, 2563.
เลขเรียก
BQ5630.V5 ส823 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS: เล่มเดียวที่รวมตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงชั้นสูงสุด / ธานินทร์ ศิลป์จารุ.
ผู้แต่ง
ธานินทร์ ศิลป์จารุ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บิซิเนสอาร์แอนด์ดี, 2563.
เลขเรียก
HA32 ธ516 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คำศัพท์-คำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ, 2563.
เลขเรียก
JZ1161 ค383 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คิมจี-ยอง เกิดปี '82 Kim Ji Young, born 1982.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บูมเมอแรง ออนไลน์, 2563.
เลขเรียก
DVD4171
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
จักรพงศ์อุปสัมปทานุสรณ์ : ประชุมจดหมายเหตุ วัดหลวง ที่ระลึกในงานอุปสมบท นายจักรพงศ์ ภารการ ณ พัทธสีมาวัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 22 มีนาคม พ.ศ.2563 / ผู้เขียนปกรณ์ ปุก...
ผู้แต่ง
ปกรณ์ ปุกหุต.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : เจ แอล ก็อปปี้เซ็นเตอร์, 2563.
เลขเรียก
BQ6337.L385 ป116 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
จิตวิทยาท้่วไป = General psychology / รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ.
ผู้แต่ง
รัตนวัชร์ เพ็ญรัตนหิรัญ.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2563.
เลขเรียก
BF121 ร374 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นางนอน The Cave.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บูมเมอแรง ออนไลน์, 2563.
เลขเรียก
DVD4150
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น บ้านสวน จังหวัดสุโขทัย = Local history of Bansuan Sukhothai province / เรียบเรียง ดิเรก ด้วงลอย ;บรรณาธิการ พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร.
ผู้แต่ง
ดิเรก ด้วงลอย.
สำนักพิมพ์
พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก
DS589.S85 ด554 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปุจฉา - วิสัชนา เล่ม 4 : โลกถาม ธรรมตอบ / ทรงกลด มั่นสิงห์.
ผู้แต่ง
ทรงกลด มั่นสิงห์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : น่ำกังพิมพ์, 2563.
เลขเรียก
BQ4170 ท124 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภาษา การสื่อสาร และโรคซึมเศร้า : การสำรวจเบื้องต้นเพื่อเข้าใจโรคซึมเศร้าและผู้มีภาวะซึมเศร้าในสังคมไทย = Language, communication, and depression : an exploration of communicative practices about depre...
ผู้แต่ง
จันทิมา อังคพณิชกิจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อัมรินทร์ พริ้นติ้ง, 2563.
เลขเรียก
RC537 จ285 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภาษาเขมรเพื่อการท่องเที่ยว / ชาญชัย คงเพียรธรรม.
ผู้แต่ง
ชาญชัย คงเพียรธรรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพฺ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
PL4321 ช485 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ม้าน้ำ : มหัศจรรย์แห่งท้องทะเล / ปาริฉัตร ลักษณะวิมล.
ผู้แต่ง
ปาริฉัตร ลักษณะวิมล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563.
เลขเรียก
QL638.S9 ป553 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การพัฒนาขีดความสามารถระบบการแจ้งเตือนและการควบคุมสภาวะที่เหมาะสมสำหรับฟาร์มเมล่อนอัจฉริยะด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่องจักร = Developing competency of a notification and c...
ผู้แต่ง
สุภาวดี หิรัญพงศ์สิน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
Q325.75 ส839 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ฟิล์มไฮโดรเจลที่เตรียมจากแป้งข้าวโพดและพอลิอะครีลิคสำหรับประยุกต์ใช้ดูดซับไอออนตะกั่วจากสารละลาย = Preparation and characterization of hydrogel ...
ผู้แต่ง
สายันต์ แสงสุวรรณ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563.
เลขเรียก
QD549 ส665 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles