Search again

พบ: 19  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Milan design week 2011.04.12 - 2011.04.17.
สำนักพิมพ์
Hong Kong : Davinci Pub., 2011.
เลขเรียก
TS171.A1 .M55 2011
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
The Mekong arranged & rearranged / edited by Maria Serena I. Diokno, Nguyen Van Chinh.
สำนักพิมพ์
Chiang Mai, Thailand : Mekong Press, c2006.
เลขเรียก
DS550 M516 2006
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ "บูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาในยุคการเปลี่ยนแปลง" : 17 กันยายน 2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี = The proceeding Ubon Ratchatani graduate conferen...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2553.
เลขเรียก
LB1028 ก475 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การหมักส้มฟักโดยใช้กล้าเชื้อผสมแห้ง Lactobacillus sp. และ Pediococcus sp. = Dry starter mixculture of Lactobacillus sp. and Pedipcoccus sp. for Som-Fuc Fermentation / พรรณปพร บัวแย้ม.
ผู้แต่ง
พรรณปพร บัวแย้ม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
QR82.L3 พ264ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหารและการเจรจาเขตแดนไทย-กัมพูชา / กระทรวงการต่างประเทศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2554.
เลขเรียก
DS589.S57 ข291 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคอีสาน : สกลนคร / [คณะบรรณาธิการ วนิดา สถิตานนท์ ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ปีลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552.
เลขเรียก
DS566.2 ท163สน 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นิสัยของหัวหน้า นิสัยกตัญูและนิสัยแบบอย่าง ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียก
BQ988 น694 2530
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครองอุบลราชธานี / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และรับรองผู้เข้าร่วมพิธี สำนักงานศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานศาลปกครอง, 2556.
เลขเรียก
KPT2764 พ679 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ฟิฟตี้เชดส์ออฟเกรย์ = Fifty shades of grey / อี แอล เจมส์ เขียน ; นันทพร ปีเลย์ แปล.
ผู้แต่ง
เจมส์, อี. แอล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรส อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558.
เลขเรียก
นว จ721ฟ 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย = Information system for administration of student support system of Sisaketwittayalai school/ ทวีรัตน์ ตรินันท์.
ผู้แต่ง
ทวีรัตน์ ตรินันท์.
สำนักพิมพ์
2555.
เลขเรียก
T58.6 ท217 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบยั่งยืนมอหินขาว : บ้านวังคำแคน หมู่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ / หัวหน้าโครงการเศกสรรค์ ยงวณิชย์ ... [และคนอื่นๆ ].
ผู้แต่ง
เศกสรรค์ ยงวณิชย์.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
เลขเรียก
G156.5.E26 ศ846 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องประมวลสถานการณ์การผลิตและการตลาดยางพาราไทย พ.ศ. 2513 - 2550 / มานัส ลอศิริกุล, ประวิตร วงศ์สุคนธ์,ประสิทธิ์ กาญจนา.
ผู้แต่ง
มานัส ลอศิริกุล.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
SB291.H4 ม446 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
วิธีทางอ้อมที่มีสภาพไวสูงในการตรวจวัดสารต้านอนุมูลอิสระโดยอาศัยปฏิกิริยาของสาร DPPH แรดิคัล = Indirect method for sensitive evaluation of antixidant capacity based on the recation of DPPH radical / หย...
ผู้แต่ง
หยกฟ้า สกุลเดช.
สำนักพิมพ์
อุบลฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
TP159.A5 ห215ว 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สิบคดีบาป เล่ม 3 / Zhi Zhu เขียน ; วริยา ธัญญะวุฒิ แปล.
ผู้แต่ง
จือจู.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์ไครม์แอนด์มิสทรี, 2557.
เลขเรียก
นว จ591 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
อนุสรณ์พระครูวิสณฑ์สารคุณ (บรรเทา เขมกโร) : อดีตเจ้าคณะอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 12 มีนาคม 2531.
สำนักพิมพ์
[ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2531.
เลขเรียก
BQ843 อ231 2531
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles