Search again

พบ: 25  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Global City[computer file] : Environmental science in practice/ Dorothy Boorse, Richard T. Wright.
ผู้แต่ง
Boorse, Dorothy.
สำนักพิมพ์
Upper Saddle River : Pearson Education, Inc, 2005.
เลขเรียก
GE105.W93 B724
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
Milan design week 2011.04.12 - 2011.04.17.
สำนักพิมพ์
Hong Kong : Davinci Pub., 2011.
เลขเรียก
TS171.A1 .M55 2011
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
The Mekong arranged & rearranged / edited by Maria Serena I. Diokno, Nguyen Van Chinh.
สำนักพิมพ์
Chiang Mai, Thailand : Mekong Press, c2006.
เลขเรียก
DS550 M516 2006
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
the post เอกสารลับเพนตากอน.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี: แคททาลิสท์ อัลลายแอนซ์, 2561.
เลขเรียก
DVD1928
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ "บูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนาในยุคการเปลี่ยนแปลง" : 17 กันยายน 2553 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี = The proceeding Ubon Ratchatani graduate conferen...
ผู้แต่ง
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2553.
เลขเรียก
LB1028 ก475 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การหมักส้มฟักโดยใช้กล้าเชื้อผสมแห้ง Lactobacillus sp. และ Pediococcus sp. = Dry starter mixculture of Lactobacillus sp. and Pedipcoccus sp. for Som-Fuc Fermentation / พรรณปพร บัวแย้ม.
ผู้แต่ง
พรรณปพร บัวแย้ม.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี], 2557.
เลขเรียก
QR82.L3 พ264ก 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ข้อมูลที่ประชาชนไทยควรทราบเกี่ยวกับกรณีปราสาทพระวิหารและการเจรจาเขตแดนไทย-กัมพูชา / กระทรวงการต่างประเทศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวงการต่างประเทศ, 2554.
เลขเรียก
DS589.S57 ข291 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
จันดารา ปฐมบท = Jandara.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล, 2555.
เลขเรียก
DVD1007,DVD2308
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
Visual Loading...

image
ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทยชุดภาคอีสาน : สกลนคร / [คณะบรรณาธิการ วนิดา สถิตานนท์ ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ปีลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2552.
เลขเรียก
DS566.2 ท163สน 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
นิสัยของหัวหน้า นิสัยกตัญูและนิสัยแบบอย่าง ของสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2530.
เลขเรียก
BQ988 น694 2530
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พจนานุกรมมลายูถิ่นปัตตานี-ไทย ไทย-มลายูถิ่นปัตตานี
สำนักพิมพ์
ปัตตานี : โครงการจัดตั้งสถาบันสมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, [2552].
เลขเรียก
PL5127 พ174
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Computer File Loading...

image
พิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลปกครองอุบลราชธานี / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์และรับรองผู้เข้าร่วมพิธี สำนักงานศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานศาลปกครอง, 2556.
เลขเรียก
KPT2764 พ679 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ฟิฟตี้เชดส์ออฟเกรย์ = Fifty shades of grey / อี แอล เจมส์ เขียน ; นันทพร ปีเลย์ แปล.
ผู้แต่ง
เจมส์, อี. แอล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรส อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2558.
เลขเรียก
นว จ721ฟ 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย = Information system for administration of student support system of Sisaketwittayalai school/ ทวีรัตน์ ตรินันท์.
ผู้แต่ง
ทวีรัตน์ ตรินันท์.
สำนักพิมพ์
2555.
เลขเรียก
T58.6 ท217 2555
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบยั่งยืนมอหินขาว : บ้านวังคำแคน หมู่ 9 ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ / หัวหน้าโครงการเศกสรรค์ ยงวณิชย์ ... [และคนอื่นๆ ].
ผู้แต่ง
เศกสรรค์ ยงวณิชย์.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ศูนย์วิจัยท่องเที่ยวภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554.
เลขเรียก
G156.5.E26 ศ846 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles