Search again

พบ: 21  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Kyushu Guidezine : คิวชูหนึ่งรอบ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : wongklom journey, [2559].
เลขเรียก
DS835 ค452 2559
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์

image
การตั้งชื่อเห็ดพื้นบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดสระบุรี / เบญจวรรณ ปัญญาทอง.
ผู้แต่ง
เบญจวรรณ ปัญญาทอง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
IS-TH0050
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์

image
การวิเคราะห์แนวคิดสังคมอุดมคติในภาพยนตร์อนิเมชั่นเรื่อง ซูโทเปีย / นุชาดา ทันโหศักดิ์.
ผู้แต่ง
นุชาดา ทันโหศักดิ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
IS-TH0046
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์

image
การศึกษาการสร้างภาคอวตารของตัวละครในนวนิยายเรื่องเทพอวตาร ของลักษณวดีในความเป็นสหบท/ สวนิต ฝอยทอง.
ผู้แต่ง
สวนิต ฝอยทอง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
IS-TH0036
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์

image
การศึกษารูปแบบการสื่อสารและการใช้คำในเพจ Jod 8riew / ภารำไพ ปัญญาหาร.
ผู้แต่ง
ภารำไพ ปัญญาหาร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
IS-TH0051
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์

image
การศึกษาวรรณกรรมอีสาน เรื่องปลาแดกปลาสมอ/ อรรถพล นามตาแสง.
ผู้แต่ง
อรรถพล นามตาแสง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
IS-TH0038
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์

image
การศึกษาวรรณกรรมอีสานเรื่อง สลาการวิชชาสูตร / อรปวีณา บุญพา.
ผู้แต่ง
อรปวีณา บุญพา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
IS-TH0048
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์

image
การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้หญิงในบทเพลงค่ายอาร์เอสสยาม/ นริศรา ทำมาเกษ.
ผู้แต่ง
นริศรา ทำมาเกษ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
IS-TH0040
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์

image
การศึกษาสมญานามดาราจากสมาคมนักข่าวบันเทิง พ.ศ.2548-2558 / สุวรรณี หอมเย็น.
ผู้แต่ง
สุวรรณี หอมเย็น.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
IS-TH0044
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์

image
การศึกษาสารัตถะและวรรณศิลป์ในวรรณกรรมคำสอนเรื่องนิทานศีล 5 สำนวนจินตกวี/ กัลยาณี บังสี.
ผู้แต่ง
กัลยาณี บังสี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
IS-TH0041
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์

image
การศึกษาเปรียบเทียบละครโทรทัศน์เรื่องเวลาในขวดแก้ว กับต้นฉบับนวนิยาย/ โสรญา พลเยี่ยม.
ผู้แต่ง
โสรญา พลเยี่ยม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
IS-TH0037
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์

image
การศึกษาเอกสารใบลานคัมภีร์เทศน์มหาชาติภัณฑ์มัทรีบั้นปลาย : กรณีศึกษาวัดท่างอย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี/ สุเทพ บุญประดับ.
ผู้แต่ง
สุเทพ บุญประดับ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
IS-TH0033
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์

image
การศึกษาแนวคิดและสิลปะการประพันธ์บทเพลงที่ขับร้องโดย หญิงลี ศรีจุมพล/ สุปราณี คำแหง.
ผู้แต่ง
สุปราณี คำแหง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
IS-TH0042
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์

image
ความหมายขององค์ประกอบและบทบาทของการผูกขวัญหมู่บ้านโคกสำโรง ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์/ สุเทพ บุญประดับ.
ผู้แต่ง
ทรรศวรรณ บุญศรี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
IS-TH0034
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์

image
พิธีกรรมการบวงสรวงเจ้าปู่ดอนตาล บ้านดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร / รติรส เสียงล้ำ.
ผู้แต่ง
รติรส เสียงล้ำ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2559.
เลขเรียก
IS-TH0043
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles