Search again

พบ: 37  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กลยุทธ์มุ่งสู่ความสำเร็จในธุรกิจโรงแรม-รีสอร์ทขนาดเล็ก/ เอลิษา ไทยสิทธา.
ผู้แต่ง
เอลิษา ไทยสิทธา.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562.
เลขเรียก
TX910.T5 อ871
สาขาห้องสมุด
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเรียนรวมสำหรับเด็กพิการและเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ / คณะผู้วิจัย ฐาปณีย์ แสงสว่าง...[และคนอื่น ๆ] ; บรรณาธิการและเรียบเรียง กิ่งกาญจน์ เมฆา, สุภารัตน์ ศรีหลัก...
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาการสภาการศึกษา. 2562.
เลขเรียก
LC1200 ก452 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากลวิธีการแปลชื่อวรรณกรรมเยาวชนภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน/ จิตรทิวา คชาชื่น และอริสา สาสูงเนิน.
ผู้แต่ง
จิตรทิวา คชาชื่น.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2562.
เลขเรียก
IS-CHI0010
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษากลวิธีการแปลชื่อวรรณกรรมเยาวชนภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีน/ วรัญญา สุวรรณศิล และหฤทัย จันสุธรรม.
ผู้แต่ง
วรัญญา สุวรรณศิล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2562.
เลขเรียก
IS-CHI0009
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาข้อผิดพลาดการเขียนอักษรจีนของนักศึกษาไทย กรณีศึกษา : นักศึกษาวิชาโทภาษาจีนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี/ อรวรรณ อุปมา.
ผู้แต่ง
อรวรรณ อุปมา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2560.
เลขเรียก
IS-CHI0006
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อเกมภาษาจีน / ปนัชดา ชะฎาทองและสิริวิมล นึกชนะ.
ผู้แต่ง
ปนัชดา ชะฎาทอง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2562.
เลขเรียก
IS-CHI0003
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการตั้งชื่อเกมภาษาจีน / เกศกนก แสนแก้ว และทิพวัลย์ เคารพ.
ผู้แต่ง
เกศกนก แสนแก้ว.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2562.
เลขเรียก
IS-CHI0004
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลพาดหัวข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาจีนเป็นภาษาไทยของสำนักข่าวซินหัว / ธนัญญา สมแก้ว และศุภสุตา แก่นจันทร์.
ผู้แต่ง
ธนัญญา สมแก้ว.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
PN ธ211 2562
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image

image
การศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนรักร่วมเพศในนวนิยายจีนเรื่อง"ปักกิ่ง...รักแท้ในความทรงจำ"/ ธัชรินธร ไกรพันธ์ และวันทา แสงกล้า.
ผู้แต่ง
ธัชรินธร ไกรพันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2562.
เลขเรียก
IS-CHI0008
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนรักร่วมเพศในนวนิยายจีนเรื่อง"ปักกิ่ง...รักแท้ในความทรงจำ"/ ธัชรินธร ไกรพันธ์ และวันทา แสงกล้า.
ผู้แต่ง
ธัชรินธร ไกรพันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2562.
เลขเรียก
IS-CHI0009
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์ภาพสะท้อนรักร่วมเพศในนวนิยายจีนเรื่อง"ปักกิ่ง...รักแท้ในความทรงจำ"/ นาถยา บุญทัน.
ผู้แต่ง
นาถยา บุญทัน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2562.
เลขเรียก
IS-CHI0007
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาแนวทางการแปลชื่อวัดไทยเป็นภาษาจีน กรณีศึกษา : อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี / ปวีณรัตน์ เหมจักษุธรรม.
ผู้แต่ง
ปวีณรัตน์ เหมจักษุธรรม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2562.
เลขเรียก
IS-CHI0005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาโอกาสและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (TRADE FACILITATION) ในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย)/ รุธิร์ พนมยงค์...และคนอื่น ๆ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน), 2562.
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสึกษาวิเคราะห์กลวิธีการแปลนวนิยายเรื่อง ไป๋อิ๋นน่า หมู่บ้านลับลี้ริมฝั่งน้ำ / เจนจิรา ประชากุล และคณะ.
ผู้แต่ง
เจนจิรา ประชากุล.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2562.
เลขเรียก
IS-CHI0002
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles