Search again

พบ: 71  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
1700 dui jin yi ci yu yong fa dui bi = 1700 groups of frequently used Chinese synonyms / Yang Jizhou, Jia Yongfen bian zhu.
ผู้แต่ง
Yang, Jizhou.
สำนักพิมพ์
Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2005.
เลขเรียก
PL1301 Y336 2005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Business Chinese for beginner : reading / [Ng Rhill Fung ; Directeur de la publication Done Krun ; traduit par Chui Wving Bing].
ผู้แต่ง
Ng, Rhill Fung.
สำนักพิมพ์
Beijing : Foreign Language Teaching and Research Press, 2007.
เลขเรียก
PL1129.E5 C46 2007
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Chang cheng min jian chuan shuo = Great Wall folktales : whispers from the wall told across the centuries / Zhang Heshan zhu ; Li Zhurun yi.
ผู้แต่ง
Zhang, Heshan.
สำนักพิมพ์
Beijing Shi : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2009.
เลขเรียก
GR336.G74 Z436 2009
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Chang'e ben yue = Chang'e flying to the moon / gai bian Wang Zhiwei ; fan yi Liu Yonghou ; hui tu Zhao Jing .
ผู้แต่ง
Wang, Zhiwei.
สำนักพิมพ์
Beijing : Hai tun chu ban she, 2005.
เลขเรียก
PZ10.841 W35 2005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
China panorama : Chinese phonetics = Zhongguo quan jing : han yu yu yin dao ru / Wu Shuping, Shao Yi Peng bain zhe ; Zhonghua Renmin Gongheguo jiao yu bu dui wai Han yu jiao xue fa zhan zhong xin zu b...
สำนักพิมพ์
Beijing : Yu wen chu ban she, 2002, (2007 printing).
เลขเรียก
PL1065 C452 2002
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Da Yu zhi shui = Yu the great conquered the flood / gai bian Ye Feng ; fan yi Liu Guangdi ; hui tu Ye Feng, Jiang Ning.
ผู้แต่ง
Ye, Feng.
สำนักพิมพ์
Beijing : Hai tun chu ban she, 2005.
เลขเรียก
PZ10.841 Y4 2005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Dang dai guo wai zhongguo xue yan jiu / He Peizhong zhu bian.
สำนักพิมพ์
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2006.
เลขเรียก
DS734.95 D35 2006
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Dao de pian = Morality / Li Xiaoyan, Chen Aiming bian yi ; Lin Li shen jiao.
สำนักพิมพ์
Beijing : Wai wen chu ban she, 2005.
เลขเรียก
BJ1533.M77 D32 2005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Dui wai Han yu jiao xue gai lun / Zhu bian Zhao Jinming.
ผู้แต่ง
Zhao, Jinming.
สำนักพิมพ์
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2004
เลขเรียก
PL1065 D848 2004
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Dui wai Han yu jiao xue ke tang jiao an she ji / zhu bian Chen Hong, Wu Yongyi ; fu zhu bian Zhao Yanqing ; bian zhu Cao Wen ... [et al.].
สำนักพิมพ์
Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2003.
เลขเรียก
PL1065 D849 2003
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Dui wai Han yu kou yu jiao xue yan jiu / zhu bian Li Xiaoqi.
สำนักพิมพ์
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2006.
เลขเรียก
PL1065 D8576 2006.
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Feng yu Dunhuang hua cang sang : li jing jie nan de Mogao Ku = Dunhuang sees great changes over the years : Mogao grottoes throuth the hard times / Gansu Sheng ren min zheng fu xin wen ban gong shi bi...
สำนักพิมพ์
Beijing Shi : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2006.
เลขเรียก
ND2849.D86 F46 2006
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Four inventions in ancient China : papermaking, movable printing, magic compass, Taoist priest and gunpowder / written by Zhu Kang ; illustrated by Hong Tao and Feng Congying.
ผู้แต่ง
Zhu, Kang.
สำนักพิมพ์
Beijing : Dolphin Books, 2005.
เลขเรียก
T27.C5 Z48 2005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Guan yu ai : You ai zou guo / Xu Lanzhen bian yi.
สำนักพิมพ์
Beijing : Wai wen chu ban she, 2006.
เลขเรียก
BF575.L8 G83 2005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Guan yu ai : You ai zou guo / Xu Lanzhen bian yi.
สำนักพิมพ์
Beijing : Wai wen chu ban she, 2006.
เลขเรียก
BF575.L8 G83 2005
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles