Search again

พบ: 11  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
คัมภีร์การเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ นกกรงหัวจุก = Pycnonotus.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วี.ที.เอส บุ๊คเซ็นเตอร์, 2552.
เลขเรียก
SF473.P3 ค261
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร / [คณะทำงาน อารักษ์ ชัยกุล ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กรมปศุสัตว์, [255-].
เลขเรียก
SF396.3 ค695
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ปลูกป่าแก้จน ปลูกคน เพื่อปลูกป่า / [บรรณาธิการ รัตนา กิติกร].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, 2552.
เลขเรียก
SD409 ป489ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางปรับปรุงดินตามแนวตะเข็บชายแดนไทยลาวตอนล่างเพื่อเป็นชั้นกันซึมสำหรับสระเก็บน้ำ / โดย ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์.
ผู้แต่ง
ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2555].
เลขเรียก
S591.55.T5 ฉ233
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตและเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของนมพาสเจอไรส์สำหรับผู้สูงอายุ = (Production and Nutritional Value Enhancement of Pasteurized Milk for the Elders) / ศิวัฒ ไทยอุดม.
ผู้แต่ง
ศิวัฒ ไทยอุดม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, [2554?].
เลขเรียก
SF259 ศ549
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายวิชา มีนวิทยา รหัส 1204 211 (ปฏิบัติการ) Ichthyology/ ชัยวุฒิ กรุดพันธ์.
ผู้แต่ง
ชัยวุฒิ กรุดพันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2558.
เลขเรียก
SH151 ช436
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
รายวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม รหัส1204 353 Oruanmental fish culture technology/ จรุงจิต กรุดพันธ์..
ผู้แต่ง
จรุงจิต กรุดพันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2558.
เลขเรียก
SF457 จ171
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
สารฆ่าจุลชีพ : ยาระงับเชื้อโรคและยาฆ่าเชื้อโรค / รุ่งทิพย์ ชวนชื่น.
ผู้แต่ง
รุ่งทิพย์ ชวนชื่น.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ตีรณสาร, 2552.
เลขเรียก
SF918.A5 ร622ส
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนวิชาโภชนศาสตร์สัตว์น้ำเบื้องต้น รหัส 1204356 เรื่องขั้นตอนการทำอาหารปลา : การทำอาหารปลาประเภทลอยน้ำ กาญจนา พยุหะ.
ผู้แต่ง
กาญจนา พยุหะ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา, 2557.
เลขเรียก
SH156 ก425
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Visual Loading...

image
เคล็ด (ไม่) ลับ ฝึกหมา--เรื่องหมู ๆ : คู่มือของคนรักหมาเรียนรู้ง่าย ทำได้จริง สอน-สั่งได้ดังใจ / รวบรวม-เรียบเรียง ละอองฟ้า ปราณีวัตร.
ผู้แต่ง
ละอองฟ้า ปราณีวัตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บุ๊คมาสเตอร์, [255-?].
เลขเรียก
SF431 ล194
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เคล็ดวิธีปลูกพืชไร้ดิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พงษ์สาส์น, [255-].
เลขเรียก
SB126.5 ค762
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles