Search again

พบ: 21  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
William Crawford Gorgas: tropic fever fighter, by Beryl Williams and Samuel Epstein; illustrated by Robert Burns.
ผู้แต่ง
Epstein, Beryl Williams,
สำนักพิมพ์
New York, J. Messner [1953]
เลขเรียก
RA424.5.G6 E6
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับตำบล จังหวัดขอนแก่น 2547 / ผู้นิพนธ์ วิทยา ชาติบัญชาชัย, นคร ทิพย์สุนทรศักดิ์, ไพศาล โชติกล่อม.
ผู้แต่ง
วิทยา ชาติบัญชาชัย.
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : โครงการพัฒนาศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด โรงพยาบาลขอนแก่น, 2547.
เลขเรียก
RC86.7 ว582
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ขบวนการสานต่อ หนึงทศวรรษยืนหยัดเพื่อสังคมไทย ; นายแพทย์เสม พริ้งพวงแก้ว / บรรณาธิการ นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี,จันทร์เพ็ญ วิวัฒน์...และคนอื่นๆ.
ผู้แต่ง
นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อุษา, 2554.
เลขเรียก
R644.T54 ส587ห
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรร่วมในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในเขตจังหวัดอุบลราชธานี / สุมนา อินทร์คำน้อย.
ผู้แต่ง
สุมนา อินทร์คำน้อย.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียก
RS164 ส841 2546
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2546 / สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียก
R713.81.T5 ท424อบ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลการปรุงแต่งพฤติกรรมผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะที่ 1 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ = The effect of behavioral modification on stage I chronic psychiatric' patients ability rehabilitatio...
ผู้แต่ง
เตือนตา วิโรจน์อุไรเรือง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
RC451.T5 ต833ผ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลการสำรวจศักยภาพผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง : กรณีศึกษาโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี = A survey of chronic psychiatric patient's potentials : a case study of Prasrimahabhodi hospital, Ubonratchathani...
ผู้แต่ง
เตือนตา วิโรจน์อุไรเรือง.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี, 2546.
เลขเรียก
RC451.T5 ต833
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผลการให้ความรู้ผ่านสื่อวีดีทัศน์กับการให้สุขศึกษาอย่างมีแบบแผนแก่ผู้ปกครองเด็กโรคเลือดธาลัสซีเมียที่มารับการให้เลือดที่ห้องสังเกตอาการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี / ศิริบูรณ์ ประทุมพร...
ผู้แต่ง
ศิริบูรณ์ ประทุมพร.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, [2547?].
เลขเรียก
RC641.7.T5 ศ461
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พิชิตมะเร็ง = Killing cancer / เจสัน วินเตอร์ เนื้อเรื่อง ; โดย เบนจามิน รอธ สมิธ.
ผู้แต่ง
วินเตอร์, เจสัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คาฮูน่าอินเตอร์เนชั่นแนล, 2544.
เลขเรียก
RC265.6.W5 ว618
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
มองชีวิตผ่านมะเร็ง / วรฑา วัฒนะชยังกูร.
ผู้แต่ง
วรฑา วัฒนะชยังกูร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นิตยสารแพรว, 2549.
เลขเรียก
RC265.6.W6 ว194 2549/7
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยการพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินการนิเทศงานสุขภาพจิต = Development of indicatory for quality evaluation of mental health job supervision / จินตวีร์ เกษวงศ์, จิรังกูร ณัฐรังสี, ลัดดาวัลย์ คุณว...
ผู้แต่ง
จินตวีร์ เกษวงศ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
RA790.7.T5 จ785
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฤทธิ์ต้านไวรัส ต้านมะเร็ง และต้านจุลชีพของส่วนสกัดจากหนอนตายหยาก = Antiviral, anticancer and antimicrobial activities of stemona species extracts / พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ...[และคนอื่น ๆ...
ผู้แต่ง
พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2545.
เลขเรียก
RM666.H33 พ266
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ล่าฝันโพ้นภูผา : นายแพทย์พอล ฟาร์เมอร์ คนดีที่รักษ์โลก = Mountains beyond mountains : the quest of Dr.Paul Farmer a man who would cure the world / เทรซี คิดเดอร์ ; แปล ชณัณกร เพ็ชรวัฒนา.
ผู้แต่ง
คิดเดอร์, เทรซี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2553.
เลขเรียก
R154.F36 ค439
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles