Search again

พบ: 22  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
80 พรรษา ครูภาษาไทยแห่งแผ่นดิน : งานสัมมนาทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 9-10 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2550 / [จัดโดย] ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษย...
ผู้แต่ง
การสัมมนาทางวิชาการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2550.
เลขเรียก
PL4151.5 ก525
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การวิเคราะห์สารและกลวิธีในการรวมเรื่องสั้นบริษัทไทยไม่จำกัด ของสนั่น ชูสกุล / ศศิธร กำลังงาม.
ผู้แต่ง
ศศิธร กำลังงาม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2553.
เลขเรียก
PN3373 ศ291ก
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสร้างเสริมและพัฒนาสื่อคุณธรรมในสังคมไทย : บทสรุปรายงานการวิจัย / สันทัด ทองรินทร์ ...[และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2553.
เลขเรียก
P94 ก525
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนา สื่อมวลชนไทย-ลาว กับบทบาทในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-ลาว : สมาคมไทย-ลาว กระทรวงการต่างประเทศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2540.
เลขเรียก
PN4781 ก525 2540
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสัมมนาทางวิชาการพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทย / กระทรวงวัฒนธรรม.
ผู้แต่ง
การสัมมนาทางวิชาการพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทย
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2551.
เลขเรียก
PL4159 ก525ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การสำรวจ-ทำไมโครฟิล์ม-ปริวรรตเอกสารโบราณและการทำพจนานุกรมภาษาถิ่น ภาษาไทยกลาง : รายงานการประชุมปฏิบัติการ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20-24 เมษายน พ.ศ. 2526 / จัดโดยสถาบันไทยคดีศึกษา...
ผู้แต่ง
การประชุมปฏิบัติการเรื่องการสำรวจ-ทำไมโครฟิล์ม-บริวรรตเอกสารโบราณและการทำพจนานุกรม ภาษาถิ่น-ภาษาไทยกลาง|d(2526 :
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527.
เลขเรียก
PL4168 .ก475
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การอ่านตัวเลขในภาษาอังกฤษ =|bNumbers in english /|cTsukasaMatsui, Paul Snowden เขียน ; ณัฏฐวุฒิ ฤทธาภรณ์, อิทธิ ฤทธาภรณ์ [แปล] เรียบเรียง.
ผู้แต่ง
Matsui, Tsukasa.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ :|bซีเอ็ดยูเคชั่น,|c2544.
เลขเรียก
PE1246 ม348
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเรียนไวยากรณ์อังกฤษภาคปฏิบัติ= Practical English grammar with answer key / ไกรคุง อนัคฆกุล.
ผู้แต่ง
ไกรคุง อนัคฆกุล.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ปัญญาชน, [2549].
เลขเรียก
PE1112 ก975
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ดอกไม้บาน สื่อสาร 159 ความดี / ผู้เรียบเรียง จุรี พิพัฒนรังคะ ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ, สงวนศรีตรีเทพประติมา.
ผู้แต่ง
จุรี พิพัฒนรังคะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2552.
เลขเรียก
P91 ศ817
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ดอกไม้บาน สื่อสาร 234 ความดี / บทสารคดี ขวัญแก้ว เกตุผล... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ, สงวนศรี ตรีเทพประติมา.
ผู้แต่ง
ขวัญแก้ว เกตุผล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม), 2554.
เลขเรียก
P91 ด263 2554
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พจนานุกรมคำศัพท์ที่มักใช้สับสน = Dictionary of right world wrong word / โดย L. G. Alexander; แปลโดย รำไพดวงเพชร.
ผู้แต่ง
อเล็กซานเดอร์, แอล จี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2550.
เลขเรียก
PE1449 อ431พ
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พจนานุกรมศัพท์ยุคใหม่ = A concise dictionary of new words / โดย B.A. Phythian และ Richard Cox ; ณัฐวุฒิ ฤทธาภรณ์[แปล].
ผู้แต่ง
ไฟเทียน, บี.เอ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.
เลขเรียก
PL4187 ฟ914
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พูดอังกฤษประจำวัน / Frank (แฟรงค์).
ผู้แต่ง
Frank (แฟรงค์).
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์บรรณาคาร, 2548.
เลขเรียก
PE1131 ฟ855พ 2548
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภาษาสเปน 1 = Espanol 1 / โดย รัศมี กฤษณมิษ.
ผู้แต่ง
รัศมี กฤษณมิษ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.
เลขเรียก
PC4721 ส182
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภาษาสเปน 3 = Espanol 3 / โดย รัศมี กฤษณมิษ.
ผู้แต่ง
สถาพร ทิพยศักดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538.
เลขเรียก
PC4721 ส182
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles