Search again

พบ: 2  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
TNRR คลังข้อมูลงานวิจัยไทย มิติแห่งการปฏิรูประบบวิจัยที่ก้าวไกลสู่อาเซียน / ศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ผู้แต่ง
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ. ศูนย์สารสนเทศการวิจัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์, [2558].
เลขเรียก
Q180.T5 ท521 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ รายงานการศึกษาความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของการลงทุนของรัฐในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / โดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจ...
ผู้แต่ง
สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558.
เลขเรียก
Q183.4.T5 ค962 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles