Search again

พบ: 6  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Edutainment essay / วรากรณ์ สามโกเศศ ; บรรณาธิการ ปกป้อง จันวิทย์.
ผู้แต่ง
วรากรณ์ สามโกเศศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : openbooks, 2547-.
เลขเรียก
AC159 ว296
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ทำเนียบนาม ภาค 1-4 และทำเนียบข้าราชการวังหลัง / มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2563.
เลขเรียก
AY2001 ท424 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
หลักจรรยาบรรณสำหรับพิพิธภัณฑสถานของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างชาติ / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.).
ผู้แต่ง
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), 2563.
เลขเรียก
AM79.T5 ห321 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เฉลิมจิตร สิริพัฒน์ (วัฒนเนติกุล หรือประทุมทิพย์) / สุพร สิริพัฒน์.
ผู้แต่ง
สุพร สิริพัฒน์.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : ประสานการพิมพ์, 2563.
เลขเรียก
AC159 ส827 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โบราณคดีมิวเซียมสยาม / กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์.
ผู้แต่ง
กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ สังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2563.
เลขเรียก
AM79.T5 ก173 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โปรดอ่านใต้แสงเทียนเพราะผมเขียนใต้แสงดาว / ทรงกลด บางยี่ขัน เขียน ; นุชชา ประพิณ ภาพ.
ผู้แต่ง
ทรงกลด บางยี่ขัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : piccolo, 2564.
เลขเรียก
AC158 ท124 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles