Search again

พบ: 26  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
คู่มือเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับปรับปรุง / ณัฐวัตร คำภักดี ; บรรณาธิการ วศิน เพิ่มทรัพย์, ธนพนธ์ วันวาน.
ผู้แต่ง
ณัฐวัตร คำภักดี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2563.
เลขเรียก
QA76.73.P98 ณ359 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Python ฉบับสมบูรณ์ / สุดา เธียรมนตรี ; บรรณาธิการ กิตินันท์ พลสวัสดิ์.
ผู้แต่ง
สุดา เธียรมนตรี.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร์, 2563.
เลขเรียก
QA76.73.P98 ส768 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ฐานที่มั่นสุดท้ายนกยูงไทย / มหาวิทยาลัยพะเยา.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยพะเยา.
สำนักพิมพ์
พะเยา : มหาวิทยาลัยพะเยา, 2563.
เลขเรียก
QL696.G27 ฐ199 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รากฐานของคอปูลา / ทรงเกียรติ สุเมธกิจการ.
ผู้แต่ง
ทรงเกียรติ สุเมธกิจการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563.
เลขเรียก
QA273.A5 ท126 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานการศึกษา โครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าของโครงการวิจัยและพัฒนา ภายใต้สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ / มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด...[และคนอื่นๆ].
ผู้แต่ง
มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2560.
เลขเรียก
Q180.55.E9 ร451 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
วิทยาภูมิคุ้มกัน / อิงอร กิมกง.
ผู้แต่ง
อิงอร กิมกง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564.
เลขเรียก
QR181 อ715 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
อัลลีโลพาธี : แนวคิดพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการวัชพืช / ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์.
ผู้แต่ง
ธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์.
สำนักพิมพ์
พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2564.
เลขเรียก
QK898.A43 ธ199 2564
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
เทคนิคเบื้องต้นสำหรับการแยกบริสุทธิ์ฟอสโฟเปปไทด์ = Basic techniques for phosphopeptide enrichment / หาญศึก บุญเชิด.
ผู้แต่ง
หาญศึก บุญเชิด.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563.
เลขเรียก
QP552.P5 ห529 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ รายงานการศึกษาความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจของการลงทุนของรัฐในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี / โดยสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจ...
ผู้แต่ง
สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนัก, 2558.
เลขเรียก
Q183.4.T5 ค962 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โครมาโทกราฟีของเหลว-แมสสเปกโทรเมตรี : ทฤษฎีและการประยุกต์ / จุติมา บุญเลี้ยง.
ผู้แต่ง
จุติมา บุญเลี้ยง.
สำนักพิมพ์
สงขลา : พี.ซี.พริ้นติ้ง, 2563.
เลขเรียก
QD79.C454 จ633 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
โลหิตวิทยา : บทบาทของไมโครอาร์เอ็นเอ / ขนิษฐา ศรีนวล.
ผู้แต่ง
ขนิษฐา ศรีนวล.
สำนักพิมพ์
สงขลา : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563.
เลขเรียก
QP623 ข227 2563
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles