Search again

พบ: 45  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
aXian dai Han yu suo lue yu ci dian = Xindai Hanyu suolueyu cidian / Yuan Hui, Ruan Xianzhong zhu bian.
สำนักพิมพ์
Beijing : Yu wen chu ban she, 2002.
เลขเรียก
PL1498 X45 2008
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Bao zhi shang de Zhongguo : Zhong wen bao zhi yue du jiao cheng = Reading China through newspaper : contextual comprehesion & pedagogical practice / Wang Hailong zhu.
ผู้แต่ง
Wang, Hailong.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004.
เลขเรียก
PL1128 W354 2004.
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Cha guan = Teahouse / Lao She zhu ; Huo Hua yi.
ผู้แต่ง
Lao, She,
สำนักพิมพ์
Beijing : Wai wen chu ban she, 2001.
เลขเรียก
PL2804.C5 L8 2001
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Chang cheng Han yu : sheng cun jiao ji lian xi ce = Great Wall Chinese : essentials in communication workbook.
สำนักพิมพ์
Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2006.
เลขเรียก
PL1125.E6 C438 2006
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Chinese characters in pictures = Hua shuo Han zi / Wang Chun, Zheng Chongqing bian zhu ; Tao Weiye chatu hui hua.
ผู้แต่ง
Wang, Chun.
สำนักพิมพ์
Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2005.
เลขเรียก
PL1171 W36 2005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Da xue jing hua ban = A selected collection of the great learning / bian zhu Fu Yunlong, Cai Xiqin ; Yin yi He Zuokang.
สำนักพิมพ์
Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2006
เลขเรียก
PL2472.Z6 D34 2006
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Guo ji biao zhun Han zi ci dian = $bGuoji baiozhun Hanzi cidian / zhu bian Wang Yaonan.
สำนักพิมพ์
Beijing Shi : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2005.
เลขเรียก
PL1420 G88 2005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Han Wei Liu chao xiao shuo xuan = Selected tales of the Han, Wei and Six dynasties periods / Yang Xianyi, Dai Naidie ying yi ; Wang Longlin jin yi.
สำนักพิมพ์
Beijing Shi : Wai wen chu ban she, 2006.
เลขเรียก
PL2424.5 H368 2006
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Han Ying Han yu cheng yu yong fa ci dian = A Chinese-English dictionary of Chinese idioms / bian zhu Pan Weigui ; fan yi Kuang Peihua ... [et al.] ; Ying wen ding gao Wang Huaiting.
สำนักพิมพ์
Beijing : Hua yu jiao xue chu ban she, 2000.
เลขเรียก
PL1273 H36 2000
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Han yu cheng yu xue xi ci dian = Hanyu chengyu xuexi cidian / zhu bian Wang Yaonan ; fu zhu bian Xu Zuyou ; bian zhe Cai Caibao.
สำนักพิมพ์
Beijing Shi : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2008.
เลขเรียก
PL1273 H35 2008
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Han yu shui ping kao shi HSK (chu zhong deng) da gang / Guo jia Han ban, Kongzi xue yuan zong bu bian zhi.
สำนักพิมพ์
Beijing : Shang wu yin shu guan, 2009.
เลขเรียก
PL1119 H354 2009
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Hong lou meng = dream of red mansions / Cao Xueqin, Gao E zhu ; Yang Xianyi, Dai Neidie yi.
ผู้แต่ง
Cao, Xueqin,
สำนักพิมพ์
Beijing : Wai wen chu ban she ; Changsha : Hunan ren min chu ban she, 1999.
เลขเรียก
PL2727.S2 C235 1999
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
HSK 8 ji jing jie. Essentials of HSK. Grammar / zhu bian Zhao Jing ; bian zhe Chen Hongzhi ... [et al.].
ผู้แต่ง
Zhao, Jing.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2002.
เลขเรียก
PL1103 H873 2002
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
HSK su cheng qiang hua jiao cheng. An intensive course of HSK. Wang Haifeng, Liu Chaoying, Chen Li, Zhao Yanfeng bian zhu.
ผู้แต่ง
Wang, Haifeng.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 2001.
เลขเรียก
PL1119 W36 2001
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Hua ti kou yu = Thematic conversational Chinese / czhu bian: Zheng Guoxiong, Chen Guanglei ; bian zhu: Zheng Guoxiong, Zhu Rong ; fan yi: Wang Xinwen ; shen xiao : Ye Shuxing.
ผู้แต่ง
Zheng, Guoxiong.
สำนักพิมพ์
Beijing Shi : Beijing yu yan da xue chu ban she, 2002.
เลขเรียก
PL1074.8 Z426 2002.
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles