Search again

พบ: 5  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการการฝึกอบรมเชื่อมโลหะและเครื่องมือกลสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน ครั้งที่ 2 / หัวหน้าโครงการ เขษมศักดิ์ สงสอน...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
เขษมศักดิ์ สงสอน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2548.
เลขเรียก
S675.5 ข675 2549
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการการฝึกอบรมเชื่อมโลหะและเครื่องมือกลสำหรับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรชุมชน ครั้งที่ 3 / หัวหน้าโครงการ เขษมศักดิ์ สงสอน...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
เขษมศักดิ์ สงสอน.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2550.
เลขเรียก
S675.5 ข675 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 6 / หัวหน้าโครงการ รักเกียรติ แสนประเสริฐ.
ผู้แต่ง
รักเกียรติ แสนประเสริฐ.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2549.
เลขเรียก
S531 อ819 2549
หนังสือ Loading...

image
โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 5 / หัวหน้าโครงการ อุทัย อันพิมพ์...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
อุทัย อันพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2548.
เลขเรียก
S531 อ819 2548
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเพาะเห็ด / อุทัย อันพิมพ์... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
อุทัย อันพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2548].
เลขเรียก
SB353 อ819
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles