Search again

พบ: 8  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
The transition of upland agriculture: a community-based study in Bolaven Plateau, Laos People Democratic Republic = การเปลี่ยนผ่านของเกษตรกรรมบนที่สูง : การศึกษาชุมชนบนที่ราบสูง "บอละเวน" สาธารณรัฐประ...
ผู้แต่ง
Phosy Keosiphandone.
สำนักพิมพ์
2014.
เลขเรียก
S604.3 P575 2014
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
บริหารศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากลำไส้ปลาดุกอุยเพื่อใช้เป็นโปรไบโอติกส์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / วอนสมัย ดาลาเสน.
ผู้แต่ง
วอนสมัย ดาลาแสน.
สำนักพิมพ์
2557.
เลขเรียก
SH ว364 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การถ่ายทอด qBl1 และ qBl11 ควบคุมลักษณะต้านทานโรคไหม้เข้าสู่สายพันธุ์ข้าวเจ้าหอม Jasmine IR57514 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยในการคัดเลือก/ ลดารัตน์ ทันที.
ผู้แต่ง
ลดารัตน์ ทันที.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
SB191.R5 ล117 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การประเมินสมรรถนะการผสมและสหสัมพันธ์ของมะเขือเทศอุตสาหกรรม = Identifying of combining ability and correlation of processing tomato parental lines/ นิภาพร สีทน.
ผู้แต่ง
นิภาพร สีทน.
สำนักพิมพ์
2560.
เลขเรียก
SB349 น624 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 โดยวิธีการผลิตแบบอินทรีย์และแบบทั่วไปในจังหวัดอุบลราชธานี / อัญชณา สารแสน.
ผู้แต่ง
อัญชณา สารแสน.
สำนักพิมพ์
2552.
เลขเรียก
SB อ523
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาผลการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการระดับพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ จังหวัดอุบลราชธานี / ศักดิ์สิทธิ์ พลทรัพย์ศิริ.
ผู้แต่ง
ศักดิ์สิทธิ์ พลทรัพย์ศิริ.
สำนักพิมพ์
2552.
เลขเรียก
SD ศ322
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของหญ้าลูกผสมสกุลบราเคียเรียสามสายพันธุ์ / จารุวรรณ บัวทอง.
ผู้แต่ง
จารุวรรณ บัวทอง.
สำนักพิมพ์
2553.
เลขเรียก
Pro.re.Ago,SB จ337
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ : การเก็บรวบรวมและการศึกษาจำนวนโครโมโซมของกล้วยไม้สกุลม้าวิ่งในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (โครงการวิจัยย่อยที่ 1) = Germplasm collections and cytological investigation o...
ผู้แต่ง
กาญจนา รุ่งรัชกานนท์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2554.
เลขเรียก
SB409.A3 ก425 2554
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles