Search again

พบ: 3  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ผญาคองคหัสถ์ / จ.เขมจิตต์.
ผู้แต่ง
จ.เขมจิตต์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2559.
เลขเรียก
PL4208.5.N67 จ111ค 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภาษาละตินสำหรับนิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ : คู่มือพร้อมด้วยปทานุกรม = Lingua Latina pro scientia Iuris et studiis socialibus : libellus cum verborum thesauro / ประชุม โฉมฉาย.
ผู้แต่ง
ประชุม โฉมฉาย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
เลขเรียก
PA2091 ป241
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รวมศัพท์จากข้อสอบอัยการ - ผู้พิพากษา (วิชาภาษาอังกฤษ) / ธง วิทัยวัฒน์.
ผู้แต่ง
ธง วิทัยวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน , 2541.
เลขเรียก
PE1479 ธ112ร
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles