Search again

พบ: 6  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ซีดีเสียงประจำชุดวิชา 10103 ทักษะชีวิต/ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545-.
เลขเรียก
BF637.C5 ส747
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Music Loading...

image
ธรรมเทศนา ท่าน ก.เขาสวนกวาง ชุดตามรอยพระอรหันต์/ รวบรวม สมดี จินดาพิษฐานและคณะ.
ผู้แต่ง
สมดี จินดาพิษฐาน.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : วัดเขาสวนกวาง, 2555.
เลขเรียก
BQ4165 ส242
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Music Loading...

image
บาปที่สุดของบาป เป็นสุดยอดแห่งมลทินทั้งหลายนั่นคือ อวิชา หรือความไม่รู้ นั่นเอง/ พระอาจารย์สุรชัย ฉันทสูโร.
ผู้แต่ง
พระอาจารย์สุรชัย ฉันทสูโร.
สำนักพิมพ์
พระนครศรีอยุธยา: สำนักปฎิบัติธรรม, มปป.
เลขเรียก
BQ4138.T5 พ418
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Music Loading...

image
พุทธวจน ธมมวินย จากพุทธโอฏฐ เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจน ยุวพุทธ 3 บรรยาย ณ.ยุวพุทธิกสมาคมฯ 24-30 มกราคม 2552 / พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล.
ผู้แต่ง
พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล.
สำนักพิมพ์
ปทุมธานี : มูลนิธิพุทธโฆษณ์;2552.
เลขเรียก
BQ5798.T5 พ418 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Music Loading...

image
ศิษย์โง่ไปเรียนเซ็น โดย ธีรทาส.
ผู้แต่ง
ธีรทาส.
สำนักพิมพ์
[กรุงเทพฯ] : มปท., [2554?].
เลขเรียก
BQ9288 ธ111
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Music Loading...

image
สุขด้วยความสงบใจ พระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม).
ผู้แต่ง
พระราชภาวนาวิกรม (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม).
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : วัดหนองป่าพง, 2555.
เลขเรียก
BQ5410 พ175
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
Music Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles