Search again

พบ: 8  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
การศึกษาภาษาพาดหัวข่าวบันเทิงไทยในนิตยสารกอสซิปสตาร์ (Gossipstar) / มัณฑนา พุทธขันธ์.
ผู้แต่ง
มัณฑนา พุทธขันธ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
PN4781 ม335ก 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาภาษาโฆษณาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากนิตยสารแอล (ELLE) / เอกลักษ์ เพ็งจันทร์.
ผู้แต่ง
เอกลักษ์ เพ็งจันทร์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2553.
เลขเรียก
P301.5.A38 อ881ก 2552,HF อ881
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการใช้ภาษาโฆษณาโทรศัพท์มือถือ / สุนทรี กันหาสุข.
ผู้แต่ง
สุนทรี กันหาสุข.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2553].
เลขเรียก
P301.5.A38 ส814ก 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
การใช้ภาษาโฆษณาขนมขบเคี้ยวในรายการสำหรับเด็กทางโทรทัศน์ช่อง 9 / เพ็ญนภา จันทร์เพ็ชร.
ผู้แต่ง
เพ็ญนภา จันทร์เพ็ชร..
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552.
เลขเรียก
P301.5.A38 พ887ก 2552,HF5825 พ887ก
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำกริยาวิเศษณ์ในภาษาไทยถิ่นอีสานของตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ / อาภาภรณ์ แก้วมา.
ผู้แต่ง
อาภาภรณ์ แก้วมา.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2553.
เลขเรียก
PL4191.A5 อ634ค 2553,PL อ419ค 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
คำสแลงในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ / อุไรวรรณ ละดาดก.
ผู้แต่ง
อุไรวรรณ ละดาดก.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2552.
เลขเรียก
PN4781 อ858ค 2552
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
มองไทดำผ่านคำเรียกญาติ / อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์, สมทรง บุรุษพัฒน์, ผู้วิจัย ; รัชฎาภรณ์ ผลยะฤทธิ์, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียก
PL4251.B5794 อ366ม 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
แบบลักษณ์ภาษาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : การศึกษางานวิจัยทางด้านแบบลักษณ์ภาษาในอนุภาคลุ่มน้ำโขง / อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
อุทัยวรรณ ด่านวิวัฒน์.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุมน้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548.
เลขเรียก
P204 อ823 2548
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles