Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Beijing pointers : daily phrases, Olympic terms with Pinyin index.
สำนักพิมพ์
Beijing : Foreign Languages Press, 2006.
เลขเรียก
PL1125.E6 B455 2006
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Han yu xin shi ye : biao yu biao pai yue du / Zhang Shitao bian zhu.
ผู้แต่ง
Zhang, Shitao.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing da xue chu ban she, 2004, 2005.
เลขเรียก
PL1128 Z426
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
HSK su cheng qiang hua jiao cheng. Liu Chaoying [and others] bian zhu.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 2002.
เลขเรียก
PL1119 H75 2002
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ฝรั่งก็ฝรั่งเถอะ เอาอยู่ / วรา ตั้งทัศนา.
ผู้แต่ง
วรา ตั้งทัศนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คาเปเดียมเมอร์, 2559.
เลขเรียก
PE1131 น472 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles