Search again

พบ: 6  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
Dui wai Han yu jiao xue shi fan jiao an = Teaching plan models for CLT / zhu bian Zhang Hesheng, Ma Yanhua.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2009.
เลขเรียก
PL1065 D866 2009
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Feng sao guo du = The land of literary glory / Ma Xiaodong zhu ; Chen Haiyan, Zhang Shaoning yi.
ผู้แต่ง
Ma, Xiaodong.
สำนักพิมพ์
Beijing : Wai yu jiao xue yu yan jiu chu ban she, 2005.
เลขเรียก
PL2264 M328 2005
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Gu dai shi wen xuan du = Readings in ancient poems / Liu Ziyu bian zhu ; Liu Songchuan shen ding.
ผู้แต่ง
Liu, Ziyu.
สำนักพิมพ์
Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she = Perking University Press, 2003.
เลขเรียก
PL2264 L586 2003
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Ji chu kou yu = Basic conversational Chinese / zhu bian: Zheng Guoxiong, Chen Guanglei, Zhu Rong.
ผู้แต่ง
Zheng, Guoxiong.
สำนักพิมพ์
Beijing : Beijing yu yan wen hua da xue chu ban she, 2002.
เลขเรียก
PL1129.E5 Z44 2002.
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Xin Hua cheng yu ci dian = Xinhua chengyu cidian / Shang wu yin shu guan ci shu yan jiu zhong xin bian.
สำนักพิมพ์
Beijing : Shangwu yin shu guan, 2008.
เลขเรียก
PL1273 X57 2008
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
Yi jian zhi xuan = Selections from Record of the listener / Hong Mai zhu ; Alisite Ying'ge'ersi xuan yi ; Wang Xiting, Teng Yilan jin yi.
ผู้แต่ง
Hong, Mai,
สำนักพิมพ์
Beijing : Wai wen chu ban she, 2009.
เลขเรียก
PL2687.H887 Z69 2009
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles