Search again

พบ: 11  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image

image
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย / ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา.
ผู้แต่ง
ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2559.
เลขเรียก
KPT2110 ฐ162 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย / ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา.
ผู้แต่ง
ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2561.
เลขเรียก
KPT2110 ฐ162 2561
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายรัฐธรรมนูญ : หลักพื้นฐานแห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตย / ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา.
ผู้แต่ง
ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2562.
เลขเรียก
KPT2110 ฐ162 2562
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กฎหมายสำหรับที่พักและโรงแรมขนาดเล็ก / วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์, จิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์.
ผู้แต่ง
วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : The boutique king, 2562-.
เลขเรียก
KPT3424.5 ว231 2562
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยบัตรเงินฝาก = Law on negotiable certificae of deposits / สหธน รัตนไพจิตร.
ผู้แต่ง
สหธน รัตนไพจิตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2557.
เลขเรียก
KPT3534 ส447
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลผูกพันของข้อเท็จจริงในคำพิพากษา / ไกรพล อรัญรัตน์.
ผู้แต่ง
ไกรพล อรัญรัตน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563.
เลขเรียก
KPT4258 ก976ผ 2563
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภูมิธรรมและบทบาทของพนักงานอัยการ / คณิต ณ นคร.
ผู้แต่ง
คณิต ณ นคร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2551.
เลขเรียก
KPT1615 ค129
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รวมบทบัญญัติกฎหมายด้านยา / สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2556.
เลขเรียก
K ร176 2556
สาขาห้องสมุด
เภสัชศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
เรียนกฎหมายง่ายนิดเดียว / เจษฎา ทองขาว.
ผู้แต่ง
เจษฎา ทองขาว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2563.
เลขเรียก
KPT48.7 จ755 2563
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
แนวทางการยกเลิกโทษอาญาในกฎหมายเช็คและกฎหมายหมิ่นประมาท / คณะผู้วิจัย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ... [และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2554.
เลขเรียก
KPT4350 น853
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles