Search again

พบ: 108  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ผญาคองคหัสถ์ / จ.เขมจิตต์.
ผู้แต่ง
จ.เขมจิตต์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2559.
เลขเรียก
PL4208.5.N67 จ111ค 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผญาปริศนาห่อพุทธธรรม / ประยงค์ แสนบุราณ.
ผู้แต่ง
ประยงค์ แสนบุราณ.
สำนักพิมพ์
ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561.
เลขเรียก
PL4208.5.N65 ป361ผ 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผญาสอนศีลธรรมเรื่องส่วงเมา เซาประมาท / จ.เขมจิตต์.
ผู้แต่ง
จ.เขมจิตต์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นิติธรรมการพิมพ์, 2553.
เลขเรียก
PN6071.T34 จ111
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ผญาไขพุทธศาสนสุภาษิต 1 / จ.เขมจิตต์.
ผู้แต่ง
จ.เขมจิตต์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2560.
เลขเรียก
PL4208.5.N67 จ111ข 2560
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พจนานุกรมคำเหมือน คำตรงกันข้าม = Dictionary synonyms antonyms / โดย ฝ่ายวิชาการพิมพ์อักษร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, [255-].
เลขเรียก
PE1591 พ174ค
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พจนานุกรมญี่ปุ่น-ไทย (ฉบับอักษรโรมัน) / เรียบเรียงโดย ซันตาโร่.
ผู้แต่ง
ซันตาโร่.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2552.
เลขเรียก
PL681.T5 ซ149
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น-ไทย สำหรับชาวไทย/ เรียบเรียงโดย Tomita Takejiro.
ผู้แต่ง
Takejiro, Tomita.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นท์ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, 2543.
เลขเรียก
PL681.T5 T136
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พิชิตข้อสอบภาษาจีน 2 : ฉบับคำศัพท์ / นพดล นันทสุขเกษม.
ผู้แต่ง
นพดล นันทสุขเกษม.
สำนักพิมพ์
สมุทรปราการ : ปสันน์ บุ๊ค, 2556.
เลขเรียก
PL1129.T5 น169
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
พื้นฐานวรรณกรรมท้องถิ่นสี่ภาค/ ประทีป ชุมพล.
ผู้แต่ง
ประทีป ชุมพล.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2558.
เลขเรียก
PN849.T5 ป277 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภาพสะท้อนสังคมจากวรรณกรรมเรื่องนายพลหลังเกษียณ ของเหงวียน ฮุยเถียบ / รัชนินทร์ มหานาม.
ผู้แต่ง
รัชนินทร์ มหานาม.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะศิลปศาสตร์, 2561.
เลขเรียก
PN ร323 2561
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.
ผู้แต่ง
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
เลขเรียก
PL1121.T4 ป327 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภาษาจีนกลางสำหรับงานประกาศเสียงตามสาย / จรัสศรี จิรภาส.
ผู้แต่ง
จรัสศรี จิรภาส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2552.
เลขเรียก
PL1121.T5 จ161
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภาษาจีนกลางสำหรับงานประกาศเสียงตามสาย / จรัสศรี จิรภาส.
ผู้แต่ง
จรัสศรี จิรภาส.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2552.
เลขเรียก
PL1121.T5 จ161
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ภาษาละตินสำหรับนิติศาสตร์และสังคมศาสตร์ : คู่มือพร้อมด้วยปทานุกรม = Lingua Latina pro scientia Iuris et studiis socialibus : libellus cum verborum thesauro / ประชุม โฉมฉาย.
ผู้แต่ง
ประชุม โฉมฉาย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
เลขเรียก
PA2091 ป241
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ / แสงระวี ดอนแก้วบัว.
ผู้แต่ง
แสงระวี ดอนแก้วบัว.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
เลขเรียก
PE1128.A2 ส962ภ 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles