Search again

พบ: 108  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ภาษาไทยที่มักใช้ผิด : ปรับปรุงใหม่ / เรียบเรียงโดย วิเชียร เกษประทุม ; บุญศรี ไพรัตน์, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
วิเชียร เกษประทุม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2553.
เลขเรียก
PL4162 ว559 2533
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
มองภาษาไทยในแง่มุมของภาษาศาสตร์ / อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์.
ผู้แต่ง
อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทฤษฎี, 2545.
เลขเรียก
PL4181 อ786
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
มองไทดำผ่านคำเรียกญาติ / อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์, สมทรง บุรุษพัฒน์, ผู้วิจัย ; รัชฎาภรณ์ ผลยะฤทธิ์, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
อรรถสิทธิ์ บุญสวัสดิ์.
สำนักพิมพ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561.
เลขเรียก
PL4251.B5794 อ366ม 2561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ยาขอบ : รวมวรรณกรรมฉบับย่อและผลงานหาอ่านยาก สำนวน "สามก๊กฉบับวณิพก" / ยาขอบ : เขียน.
ผู้แต่ง
โชติ แพร่พันธุ์,
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ฟรีฟอร์ม, 2556.
เลขเรียก
PL4209.C55 .ช84
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
รวมศัพท์จากข้อสอบอัยการ - ผู้พิพากษา (วิชาภาษาอังกฤษ) / ธง วิทัยวัฒน์.
ผู้แต่ง
ธง วิทัยวัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน , 2541.
เลขเรียก
PE1479 ธ112ร
สาขาห้องสมุด
นิติศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รู้ทันสำนวนตั้งแต่หัวจรดเท้า = English idiom.
ผู้แต่ง
Miss veevy.
สำนักพิมพ์
กรงุทเพฯ : Minibear Publishing, 2556.
เลขเรียก
PE1460 ม38
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ลับสมองกับคาตากานะวันละ 10 นาที / คิริโกะ คาวาโนะ เขียน.
ผู้แต่ง
คาวาโนะ, คิริโกะ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2554.
เลขเรียก
PL685 ค343
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ตามแนวภาษาศาสตร์ : แนวคิดและการนำมาศึกษาวาทกรรมในภาษาไทย / ณัฐพร พานโพธิ์ทอง.
ผู้แต่ง
ณัฐพร พานโพธิ์ทอง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556.
เลขเรียก
P302.84 ณ113 2556
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
วาทะที่ควรจำถ้อยคำที่ควรคิดภาษิตสะกิดใจ : ว่าด้วยความรู้ / กลั่นกรองโดย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา, 2553.
เลขเรียก
PN4012 ว461
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้ / ราชบัณฑิตยสถาน.
ผู้แต่ง
ราชบัณฑิตยสถาน
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : นานมี บุ๊คส์, 2557.
เลขเรียก
PL4168 ร421 2557
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
ศัพท์เกาหลีระดับต้น / อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม.
ผู้แต่ง
อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2558.
เลขเรียก
PL914.4 อ858 2558
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สัจนิยมมหัศจรรย์ : ในงานของกาเบรียล การ์เซีย มาร์เกซ, โทนี มอร์ริสัน และวรรณกรรมไทย / ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์.
ผู้แต่ง
ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อ่าน, 2559.
เลขเรียก
PN56.M24 ช418 2559
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สามก๊ก ฉบับคนขายชาติ / โดย เรืองวิทยาคม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2550.
เลขเรียก
PL2690 ส645ค 2550
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สำนวนไทย ฉบับสมบูรณ์ / เรียบเรียงโดย วิเชียร เกษประทุม ; บุญศรี ไพรัตน์, บรรณาธิการ.
ผู้แต่ง
วิเชียร เกษประทุม.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2553.
เลขเรียก
PL4178 ว559 2553
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

image
สำเนียง เสียงอีสาน / เรียบเรียง นายเปรี้ยวหวาน ; บรรณาธิการ ตระการ อ.ตระกูล.
ผู้แต่ง
นายเปรี้ยวหวาน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : พารากอน, 2541.
เลขเรียก
PL4191 น473 2541
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles