Search again

พบ: 8  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
รายงานการวิจัยการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน = Development of indoor cultivation of straw mushrooms / [หัวหน้าโครงการวิจัย] อุทัย อันพิมพ์ ... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
อุทัย อันพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
SB353.5.S77 อ221
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
รายงานการวิจัยอิทธิพลของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective microoganisms (EM)) ที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวเจ้าสายพันธุ์ กข 7 ขาวดอกมะลิ 105 ในดินชุดร้อยเอ็ด = Effects of effective microo...
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
SB191.R5 ร451อ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สรุปประเมินผลโครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 2 / สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเกษตรศาสตร์. สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง.
เลขเรียก
S544.T5 ม246มอบ
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 3 / หัวหน้าโครงการ อุทัย อันพิมพ์.
ผู้แต่ง
อุทัย อันพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2546.
เลขเรียก
S531 อ819
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 4 / หัวหน้าโครงการ อุทัย อันพิมพ์...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
อุทัย อันพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2547.
เลขเรียก
S531 อ819 2547
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
กองส่งเสริมการวิจัยฯ
หนังสือ Loading...

image
โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 5 / หัวหน้าโครงการ อุทัย อันพิมพ์...[และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
อุทัย อันพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2548.
เลขเรียก
S531 อ819 2548
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โครงการจัดตั้งสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง / คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ผู้แต่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. คณะเกษตรศาสตร์.
สำนักพิมพ์
[อุบลราชธานี] : คณะ, [253-].
เลขเรียก
S544.5.T5 ม246มอบ,ARCHL 0328
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเพาะเห็ด / อุทัย อันพิมพ์... [และคนอื่น ๆ].
ผู้แต่ง
อุทัย อันพิมพ์.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, [2548].
เลขเรียก
SB353 อ819
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles