Search again

พบ: 4  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
กว่าจะเป็นธุรกิจโรงสีชุมชน : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนเกี่ยวกับข้าวปลอดสารพิษ : กลุ่มเกษตรกรทำนาบากเรือ จังหวัดยโสธร / นันทิยา หุตานุวัตร, ณรงค์ หุตานุวัตร.
ผู้แต่ง
นันทิยา หุตานุวัตร.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2543.
เลขเรียก
SB191.R5 น431
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
บริหารศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสัมมนาวิชาการ "เกษตรอินทรีย์ : กระแสโลกกระแสสังคมไทย" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4-5 พฤศจิกายน 2547 / คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สำนักพิมพ์
อุบลราชธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2547.
เลขเรียก
S605.5 ก782,UCTM1200000
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 22-28 กรกฎาคม 2532 ณ ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น = Proceeding on w...
ผู้แต่ง
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักพิมพ์
[ขอนแก่น] : ศูนย์, [2532?].
เลขเรียก
S494.5.W3 ก525
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โลกสวยงาม : เรื่องจริงเกี่ยวกับสัตว์ เพื่อเยาวชนไทย / ฉลี ยงสุนทร แปลและเรียบเรียง.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ส่องศยาม, 2546.
เลขเรียก
SF75.5 ล964 2546
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles