Search again

พบ: 13  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
King of herbs / ผู้เขียน สมศักดิ์ วรคามิน ; บรรณาธิการ วุฐิ นิยมพลานึก, ธัญปวีณ์ ปทุมศิริเศรษฐ์.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ วรคามิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย์, 2551.
เลขเรียก
RM666.H33 ส282
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สารน้ำทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ.
ผู้แต่ง
วิโรจน์ ไววานิชกิจ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : วี.พริ้นท์ (1991) , 2551.
เลขเรียก
RB52 ว712
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
การวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง = Ultrasound in clinical practice / บรรณาธิการ: สาโรจน์ วรรณพฤกษ์, อรสา ชวาลภาฤทธิ์, อภิญญา เจริญศักดิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2551.
เลขเรียก
RC78.7.U4 ก514 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กินอยู่ให้อายุมั่นขวัญยืน / น่อย นินจา.
ผู้แต่ง
น่อย นินจา.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สุพีเรีย, 2551.
เลขเรียก
RA784 น364 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
กินเป็นไม่เครียด / อ.อรรถสิทธิ์.
ผู้แต่ง
อ.อรรถสิทธิ์.
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : อุทยานความรู้, 2551.
เลขเรียก
RA784 อ111
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ตำราวิชาการอาหารเพื่อสุขภาพ / [คณะบรรณาธิการ เทวัญ ธานีรัตน์ ... [และคนอื่น ๆ] ; คณะผู้นิพนธ์ ไมตรี สุทธจิตต์ ... และคนอื่น ๆ].
สำนักพิมพ์
นนทบุรี : กองการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2551.
เลขเรียก
RA784 ต367
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
มหัศจรรย์น้ำมันปลา = Omega-3 amazing fish oil / สมศักดิ์ วรคามิน ; [บรรณาธิการ ชวลิต จิตภักดี, วุฐิ นิยมพลานึก].
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ วรคามิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก
RM666.O45 ส283
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
มหัศจรรย์แมกนีเซียม = The magic magnesium / สมศักดิ์ วรคามิน ; บรรณาธิการ วุฐิ นิยมพลานึก.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ วรคามิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
เลขเรียก
RM666.M3 ส283 2551
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สวยอย่างมีสไตล์ = Life as an icon / ชลวาที.
ผู้แต่ง
ชลวาที.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ออฟเซ็ท เพรส , 2551.
เลขเรียก
RA778 ช227
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สาหร่ายอาหารของอนาคต = Food of the future / สมศักดิ์ วรคามิน.
ผู้แต่ง
สมศักดิ์ วรคามิน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย์, 2551.
เลขเรียก
RM666.S663 ส283
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
สุขภาพเพื่อชีวิต / คณะกรรมการวิชาสุขภาพเพื่อชีวิต ศูนย์วิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ; สุชาติ โสมประยูร, สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.
เลขเรียก
RA776 ส743 2551
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โภชนาการกับเบาหวาน / วันทนีย์ เกรียงสินยศ.
ผู้แต่ง
วันทนีย์ เกรียงสินยศ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สารคดี, 2551.
เลขเรียก
RC662 ว432
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
โยคะ ผอมได้ สวยได้ ภายใน--10 ชั่วโมง / อ.กีต้าร์ และวรรณษา ทองวิเศษ.
ผู้แต่ง
อ.กีต้าร์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : เจ้าสำนัก, 2551.
เลขเรียก
RA781.7 อ111
สาขาห้องสมุด
เกษตรศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles