Search again

พบ: 3  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
นวัตกรรมทางวิศวกรรมเกษตรเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงและชุมชนเข้มแข็ง : การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553 6 - 7 พฤษภาคม 2553 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐ...
ผู้แต่ง
สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการ
สำนักพิมพ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2553.
เลขเรียก
S674.43.T5 ว754 2553
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปาล์มน้ำมัน : การปรับปรุงขยายพันธ์ การปลูกและการจัดสวน / บรรณาธิการ นิรันดร์ สุมาลี.
สำนักพิมพ์
สงขลา : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553.
เลขเรียก
SB299.P3 ป561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปุ๋ยกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม / อำนาจ สุวรรณฤทธิ์.
ผู้แต่ง
อำนาจ สุวรรณฤทธิ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551.
เลขเรียก
S633 อ686 2553
สาขาห้องสมุด
วิศวกรรมศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles