Search again

พบ: 140  ชื่อเรื่อง

เรียงลำดับโดย :    แสดง:   ต่อหน้า
image
ประมงพื้นบ้านลุ่มทะเลสาบสงขลา : วิถีและการเปลี่ยนแปลง / เลิศชาย ศิริชัย, นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์.
ผู้แต่ง
เลิศชาย ศิริชัย.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552.
เลขเรียก
SH332.2.T5 ล886
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ประมงพื้นบ้านวิถีแห่งภูมิปัญญา : โครงการผลิตสื่อเพื่อการเรียนรู้ ชุดลูกทะเล / [ข้อมูล เรียบเรียงและถ่ายภาพ วรานุช สุทธิจันทร์นภา, วิโรจน์ ควงยุคมงคล].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิรักษ์ไทย, 2549.
เลขเรียก
SH332.2.T5 ป348
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปลาบึก / เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน.
ผู้แต่ง
เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สำนักผู้ประสานงานชุดโครงการ"อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ" สกว. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) ; 2543.
เลขเรียก
SH167.C35 ก768
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปลาหายไปไหน ? : สาเหตุและผลกระทบจากการทำประมงเกินขีดจำกัด / [ผู้แปลและเรียบเรียง วิฑูรย์ ปัญญากุล ; บรรณาธิการ หยาดฝน ธัญโชติกานต์].
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธิสายใยแผ่นดิน, 2547.
เลขเรียก
SH327.7 ป485
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปลูกข้าวอินทรีย์ : เปลี่ยนวิถีชาวนาไทย / รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์.
ผู้แต่ง
รสสุคนธ์ พุ่มพันธุ์วงศ์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ประสานมิตร , 2549.
เลขเรียก
SB191.R5 ร177ป 2552
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปลูกผักกันเถอะ = Let's do some gardening / ศิริกุล ซื่อต่อชาติ (ป้อม), เขียน ; งามพรรณ เวชชาชีวะ, บรรณาธิการ ; บุญชัยโตธนายานนท์.
ผู้แต่ง
ศิริกุล ซื่อต่อชาติ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ HOW-TO, 2556.
เลขเรียก
SB320.9 ศ64 2556
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปัญญาจากแผ่นดิน / ทีมเทคโนโลยีชาวบ้าน, รวบรวม ; บรรณาธิการ ประพันธ์ ผลเสวก.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มติชน, 2537
เลขเรียก
S494.5.A4 ป524
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ปั่นชีวิตให้เป็นกระดาษ : เรื่องราวว่าด้วยเยื่อกระดาษกับความล่มสลายของชุมชนและสิ่งแวดล้อมในซีกโลกใต้ / ริคาร์โด คาร์เรเร และลาร์รี่ โลห์แมนน์ ; [ผู้แปล ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย].
ผู้แต่ง
คาร์เรเร, ริคาร์โด.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : มูลนิธีฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ, 2547.
เลขเรียก
SD356.35.S68 ค339
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ป่าทาม ป่าไทย 2 ชีพจรป่าทามอีสาน / บรรณาธิการ สนั่น ชูสกุล.
สำนักพิมพ์
สุรินทร์ : โครงการทามมูล มูลนิธิชุมชนอีสาน, 2544.
เลขเรียก
SD410.9 ป545
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า : หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว 2542-2551 / วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ บรรณาธิการ.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : ทวีวัฒน์การพิมพ์, 2551.
เลขเรียก
SD567.T5 ป561
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ป่าเพื่ออนาคต : การปลูกไม้ท้องถิ่น เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของป่า / บรรณาธิการ Stephen Elliott, David Blakesley และ วิไลวรรณ อนุสารสุนทร.
ผู้แต่ง
หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า.
สำนักพิมพ์
เชียงใหม่ : หน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า, 2541.
เลขเรียก
SD409 ห143 2541
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผมฝันอยากเป็นคาวบอยตั้งแต่เด็ก ๆ / โชคชัย บูลกุล .
ผู้แต่ง
โชคชัย บูลกุล .
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2552.
เลขเรียก
S787.T5 ช813ผ
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผลไม้ไทยๆ / สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : สหมิตรพรินติ้ง, 2546.
เลขเรียก
SB359 ผ192
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
ผักพื้นบ้านกับวิถีชีวิตอีสาน : ศึกษากรณี บ้านนาแก ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ (117 118) = LOCAL VEGETABLES AND ISAN FOLKWAY A CASE STUDY OF BAN NAKAE TAMBON NANONGTOM AMPHOE KAENG KHRO...
ผู้แต่ง
วิไลลักษณ์ ชุ่มนาเสียว.
สำนักพิมพ์
เลย : มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, 2547
เลขเรียก
SB ว734
สาขาห้องสมุด
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

image
พจนานุกรมศัพท์เกษตรอังกฤษ-ไทย : สาขาพืชศาสตร์ = English-Thai dictionary of agriculture : crop husbandry / ทศพร เหมพัฒน์, จิตราภรณ์ เกียรติไพบูลย์.
ผู้แต่ง
ทศพร เหมพัฒน์.
สำนักพิมพ์
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์ , 2538.
เลขเรียก
SB45 ท237พ
สาขาห้องสมุด
สำนักวิทยบริการ (หอสมุดกลาง)
เกษตรศาสตร์
ศิลปศาสตร์
หนังสือ Loading...

Search Tools: Get RSS Feed
Style Switcher
Theme Colors

Layout Styles